iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Cevizli Mah, Zuhal Cd. No: 44 Kat: 1, Ofis:231 34846 Maltepe/İstanbul

Objektif Testler Eğitimi & Sertifikası

Objektif Testler Eğitimi & Sertifikası

Objektif testler eğitimi, psikolojik testler eğitimi veren kurumlar / üniversiteler iş birliği ile uzaktan eğitim şeklinde yapılan programdır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi sonunda e devlette sorgulanabilen üniversite onaylı objektif testler uygulayıcı sertifikası alınmaktadır.

Objektif Testler Eğitimi Sertifika Kursu Nedir?

Çocuk objektif testleri eğitimi ile çocuk ya da yetişkin danışanlarına psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmak amaçlanmıştır. Eğitimde katılımcılara, objektif testlerin özellikleri, teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

Objektif kişilik testleri eğitimi ile bireylerin becerilerini, performanslarını, yeteneklerini sorular aracıyla ölçmeyi sağlayacak çocuk ya da yetişkin danışanlarına psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmaktır. Ayrıca çocukların performanslarını ölçebilecek, sorular ile yeteneklerini ilgi alanlarını fark ederek doğru bir analiz becerisine sahip olabileceksiniz.

Çocuk objektif testleri eğitimi, gelişim testleri eğitimi arasında bulunmaktadır. Çocuk Objektif testlerini uygulayabilmek için üniversite onaylı bir çocuk objektif testler uygulayıcı sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

Objektif Testler Eğitimine Kimler Katılabilir?

– Psikiyatrisiler

– Psikologlar

– Sosyologlar

– Psikolojik  Danışmanlar

– Felsefe

– Pratisyen-Uzman Hekimler

– Sosyal Hizmet Uzmanları

– Çocuk Gelişimi Uzmanları

– Aile  Danışmanları

– Ana Sınıfı Öğretmenleri

– Özel Eğitim Öğretmenleri

– Rehber Öğretmenler

– REM-RAM Çalışanları Katılabilir.

Bu bölüm mezunları ve öğrencileri katılabilir.

Objektif Testler Nedir?

Objektif test nedir? Psikolojik test, bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Objektif kişilik testi ise, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir.

Bireyi  tanımak, yetenekleri ve performansı hakkında bilgi vermek ve onun gelişmeye ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek o alanlarda çalışmaları planlamak için psikolojik testlerin kullanılmasıdır. Psikolojik testler objektif ve projektif testler olarak ikiye ayrılır. Objektif testler ve projektif testler arasındaki farklar bulunmaktadır. Objektif test; standart bir puanlama ve yorumlamanın olduğu testlerdir.

Objektif Testler Nerelerde Kullanılır?

Objektif testler geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan bilimsel testlerdir. Çocuk gelişim testleri eğitimi içerisinde yer alan testler, klinik alanda olduğu kadar, okullarda, okul önce eğitim kurumlarında, spor psikoloji, endüstri psikolojisi, gelişim- psikolojisi gibi non-klinik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Objektif testler eğitimi

Objektif Testler Nelerdir?

Objektif testler hangileri? Günümüzde en çok kullanılan kişilik testleri objektif testlerdir. Objektif testler arasında uygulamada en çok tercih edilen testler; Gessell, frosting, Peabody, Catell 2 A, Catell 3 A, Kent E.G.Y. Metropolitan, Bender Gestalt, Good Enough Harris, Porteus Labirent Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteridi

Objektif Testlerin Özellikleri Nedir?

Gessel Gelişim Testi
1-7 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Çocukların gelişim düzeylerinin tespiti amacıyla uygulanan bir objektif gelişim testidir.

Frostig Görsel Algı Testi
Çocukların görsel-gelişimsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Anlama Testi
2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir. Çocukların alıcı dil gelişimini ölçen bir testtir.  100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

Catell 2A Zekâ Testi
Objektif testler eğitimi, (Catell Culture Free intellegence Test) 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zekâ testidir. 25 dakika suren bir zekâ testidir. Zekânın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Catell 3A Zekâ Testi
Objektif testler arasında olan Catell 3A zeka testi üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir.

Kent E.G.Y.
Bilgiye ve dile dayanan bir testidir 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsının ölçüldüğü bir testtir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 11 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır.

Bender Gestalt Görsel Algı Testi
9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Psikomotor algı ve fonksiyonları, yakın hafızayı ölçen 4 yaş ve üstü kişilere uygulanması uygun olan objektif bir testtir.

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test artık daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yaş siniri 5 yaş 6 ay ila 11 yaş arasıdır. Çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri gelişimleri ile ilgilide yorumda bulunma fırsatı verir. Çocuğun performansına göre puanlaması ve değerlendirmesi yapılır.

Good Enough Zekâ Testi
Yaş sınırlaması olmayan test her yaştan bireylerin zekâ düzeylerinin belirlenmesinde ve deneğe yönelik psikanalitik yorum yapılmasına da imkân veren bir testtir. Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekâsının tespit edilebildiği, zekâ testidir.

Porteus Labirentleri Testi
5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmını ölçen kullanımı yaygın bir zekâ testidir. 12 labirentten oluşmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi:
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir.
Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

Objektif Testler Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Objektif test uygulayıcı eğitimi sertifikası alanlar;
– Okullarda
– Özel eğitim merkezlerinde
– Psikolojik danışmanlık merkezlerinde
– Anaokulları ve kreşlerde,
– Özel danışmanlık merkezleri
– Hastaneler vb. yerlerde  çalışabilirler. 

Objektif Test Eğitimi Sertifika Eğitim İçeriği Nasıldır?

– Gessel Gelişim Testi
– Frostig Görsel Algı Testi
– Peabody Resim Kelime Eşleştirme Anlama Testi
– Catell 2 A Zeka Testi
– Catell 3 A Zeka Testi
– Kent E.G.Y.
– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
– Bender Gestalt Görsel Algı Testi
– Good Enough Zekâ Testi
– Porteus Labirentleri Testi
– Benton Görsel Bellek Testi
– Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Objektif Testler Sertifika Eğitimi Uzaktan Eğitim Olarak Nasıl Alınacak?

– Kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyere kullanıcı adı ve şifreleri sms ve mail yoluyla gönderilir.
– Kullanıcı adı ve şifreniz ile uzaktan eğitim platformuna giriş yapılır.
– Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
– Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz.
– Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olursunuz

Örnek Dersimizi Buraya Tıklayarak İzleyebilirsiniz.

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Objektif testler uygulayıcı eğitimi sertifika kursu, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitimi süresi 30 gündür. Eğitime ait videolar ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 30 Gün / 100 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders (A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Üniversite onaylı sertifika

Eğitim derslerini kısa sürede tamamlayarak, sınava belirlenen tarihten daha önce girebilirsiniz. Sertifika işlemleriniz de daha kısa sürede tamamlanır.

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Objektif testler uygulayıcı eğitimi sertifika kursu hakkında eğitim danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için Whatsapp ve iletişim numaramızdan iletişime geçebilir ya da aşağıdaki Hemen Bilgi Al formunu  doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız en kısa süre de detaylı bilgi vermek için geri dönüş sağlayacaklardır. Objektif testler sertifikası almak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın