Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin eğitimi sertifika programı, üniversiteler işbirliği hazırlanan uzaktan eğitim şeklinde yapılan eğitim programıdır. Katılacağınız eğiticinin eğitimi kursu sonunda e devlette sorgulanabilen üniversite onaylı eğiticinin eğitimi sertifikası sahibi olabilirsiniz.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Kursu Nedir?

Eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.

Kurs programı insan kaynakları yöneticilerine dönük iş yerlerinde çeşitli konularda eğitim programları uygulamayı hedefleyen kişilere, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Eğitimcinin eğitimi kursuna katılan katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır. Ayrıca bireylere, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ve öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenerek ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikasını Kimlerin Alması Gerekir?

Eğiticilerin eğitimi belgesi nasıl alınır? Sertifika programına;

– İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler

– MEB’e bağlı olarak eğitim veren kurumlarda çalışan eğitmenler

– Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslarda eğitim verenler

– 5580 sayılı kanuna tabi olarak kurulan özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler

– ÇSGB tarafından yetkilendirilen iş yeri hekimleri

– İSG eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyen kişiler

– İş yerlerinde hizmet içi eğitim veren yönetici konumunda bulunan kişiler,

– İnsan kaynakları bölüm elemanları

– Eğitim Daire Başkanlığında görev alan kamu çalışanları,

– Sunum yapmak zorunda olan çalışanlar

– İş yeri hekimliği yapmak isteyen doktorlar,

– Eğitim kurumlarında eğitici kadrosunda bulunanlar

– Eğitici olarak görev yapanlar

– Eğitici olarak görev yapmak isteyenler

– İşletmelerde personele eğitim veren eğitmenler

– İşletmelerde eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar ve görev almak isteyenler katılabilir.

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında ve iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte istenen eğiticilerin eğitimi belgesi almak isteyenler de bu eğitimi alarak resmi eğitici olabilirler.

Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Eğiticilerin eğitim verdiği kişilere aktardığı bilgilerin kalıcı olması amacıyla nasıl aktarılacağını ve eğiticinin gerekli olan teknikleri nasıl kullanması gerektiğini öğreten eğitim programıdır. Eğitimcilerin eğitilmesini sağlayan programda eğitimin temel kavramları, eğitimin ilkeleri, grup ve birebir eğitimde yöntemlerin öğretilmesine olanak sağlar. 
Eğitimcilik niteliklerinin gelişmelerine yardımcı olan programda kendilerine sunulan iyi bir fırsattır. Eğitimin sonrasında eğitimcilerin ufku daha da genişler ve yeni kapılar açılmasına olanak sağlar.

İsg İle İlgili Yönetmelik Maddeleri Hangileridir?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
b) Eğiticinin eğitimi belgesi: En az (40) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 20.07.2013 – 28713
c) Eğiticinin eğitimi belgesi: En az (40 ) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini
İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

Eğiticinin Eğitimi Sertifikasını Nereden Alınır?

Eğiticinin eğitimi sertifikasını kurumumuzdan alabilirsiniz. Üniversite iş birliği ile hazırlanan eğiticinin eğitimi sertifika programına uzaktan eğitim ile tüm Türkiye ‘den katılabilirsiniz. Eğitim ve eğiticinin eğitimi sınav soruları başarı ile tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanır. Eğiticinin eğitimi sertifikası üniversite onaylı olup uluslararası geçerlidir

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Nedir?

Özel ve resmi kurumlarda eğitmenlere veya eğitmen adaylarına eğitim vermek için gerekli olan sertifikadır. Eğitmenlik yapabilmek için gerekli olan bu sertifikaya eğiticilerin eğitimi sertifika programına katılarak alabilirsiniz.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğiticilerin eğitimi belgesi ne işe yarar? Eğiticinin eğitimi sertifikası alanlar, mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler özel ve resmi kurumlarda eğitmenlere veya eğitmen adaylarına eğitim verme imkânı bulabilmektedir.

Katılımcılarının Kazanımları Nelerdir?

Eğitimcilerin eğitimi sertifikası, eğiticinin eğitimi kursu bitiminde alabileceğiniz bir sertifika olup uluslararası geçerliliği vardır. Eğitimciler için hazırlanan bu sertifika programı, onları geliştirecek ve önlerini açacak iyi bir fırsattır. Alınan kurs sonrasında eğitimcilerin ufku daha genişler ve yeni kapılar açılır onlara;

– Yetişkinliklere yönelik yapılan eğitimlerde öğrenme ilkelerini kavrayarak uygulamalarının sağlanması
– Eğitim verecekleri alan hakkında program hazırlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi
– Sunum becerilerini geliştirerek etkili hale getirmelerinin sağlanması
– Yetişkinlere uygun programlar hazırlamaları ve hazırlamış oldukları programı uygulayabilmeleri
– Kursta hedeflere uygun araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında bilgilerin verilmesi
– Öğretim hizmetlerindeki değişkenlerini tanımalarına yardımcı olarak kendilerini en iyi şekilde gelişmelerine yardımcı olmaktır.
– Konusunda uzman olan eğitimcinin bu konuları başka bireylere aktarabilmeleri için gerekli olan yeterliklerini kazandırır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Eğitim İçeriği Nasıldır?

Yetişkin Özellikleri ve Yetişkinler Eğitimi
– Yetişkin eğitimi nedir?
– Yetişkin Kimdir?
– Eğiticinin eğitimi Yetişkinlerin temel özellikleri
– Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri
– Yetişkin eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar
– Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri

İletişim Becerileri
– Kendimizi anlamak
– İletişim hedeflerimizi belirlemek
– Dinlemek ve aktif dinlemek
– Vücut dilimiz ne söylüyor?
– Görsel öğelere dayalı dinleme
– İletişimdeki paradigmalar
– Ses ve dilin kullanılması
– Başarılı toplantı düzenlemek için stratejiler

Eğitim Programı ve Öğretim
– Eğitim ihtiyacını belirleme
– İhtiyaca uygun eğitim planlama
– Eğitim hedeflerini belirleme
– Eğitim uygun içerik seçimi ve yapılandırılması
– Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi
– Eğitim değerlendirilmesi
– Eğitimin uygulanması, Uygulanan eğitimin değerlendirilmesi,
– Geri bildirimlere uygun, kurum vizyon ve misyonunun revize edilmesi

Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri
– Model, strateji, yöntem ve teknik kavramları arasındaki ilişki.
– Öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken dikkat edilecek ilkeler.
– Öğrenme stiline dayalı öğretim yöntem teknikleri ve uygulaması.
– İşbirliğine dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması.
– Tartışmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması

Sunu Teknikleri ve Materyal Geliştirme
– Etkili sunu becerileri ve kullanımı.
– Araç gereç kullanımın öğretimdeki yeri ve önemi.
– Öğretim materyalinin öğretim ortamındaki işlevi.
– Öğretim materyalini hazırlamadaki temel ilkeler
– Materyal sunumunun temel ilkeleri.
– Uygun öğretim materyalinin tasarlanması

Değerlendirme ve Yöntem Teknikleri
– Eğiticinin Eğitimi Ölçme, değerlendirme kavramı
– Ölçeme aracı geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilecek ilkeler.
– Süreç odaklı değerlendirme araçları geliştirme ve değerlendirme ilkeleri.
– Ölçme aracı türleri. Ölçeme değerlendirmenin planlanması.
– Portfolyo
– Rubrik
– Checklist
– Ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler.

Eğitici Eğitimi Kursu Sertifika Eğitimi Uzaktan Eğitim Olarak Nasıl Alınacak?

– Kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyere kullanıcı adı ve şifreleri sms ve mail yoluyla gönderilir.
– Kullanıcı adı ve şifreniz ile uzaktan eğitim platformuna giriş yapılır.
– Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
– Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz.
– Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olursunuz.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Eğiticinin eğitimi sertifika kursu, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi 30 gündür. Eğitime ait videolar ve eğiticinin eğitimi pdf dokümanları uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler. 

Eğitim Süresi: 30 Gün / 45 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Üniversite Onaylı Sertifika

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Eğiticinin eğitimi sertifika kursu hakkında eğitim danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için Whatsapp ve iletişim numaramızdan iletişime geçebilir ya da Hemen Bilgi Al formunu  doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız en kısa süre de detaylı bilgi vermek için geri dönüş sağlayacaklardır. Eğiticinin eğitimi sertifikası almak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın