iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Cevizli Mah, Zuhal Cd. No: 44 Kat: 1, Ofis:231 34846 Maltepe/İstanbul

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi & Sertifikası

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi & Sertifikası

Adli psikoloji uzmanlığı eğitimi, adli sistem içerisinde psikolojik hizmetlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Üniversite iş birliği ile hazırlanan eğitim programı uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitim sonunda üniversite onaylı e devlette sorgulanabilen Adli Psikoloji Uzmanlığı Sertifikası alınacaktır.

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi Nedir?

Adli psikoloji uzmanlığı eğitimi, adli psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyenlerin eğitimini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim katılımcıların, adli sistem içindeki rollerini ve konularının kapsamını öğrenmesine izin veren bir eğitim programıdır. Eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından, adli psikoloji uzmanlığı sertifikası alınır. Sertifika, adli psikoloji alanında çalışmak isteyen kişilerin deneyim kazanmasını kolaylaştırır.

Adli psikoloji uzmanlığı eğitimi, psikolojik ve adli bilimlerin kombinasyonu olan çok disiplinli bir alandır. Adli psikoloji uzmanlığı, özellikle mahkemelerin, kolluk kuvvetlerinin, avukatların ve başka kamu kurumlarının, özellikle de hakimlerin psikolojik konular hakkında kararlar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamak için tasarlanmış bir uzmanlıktır.

 Adli psikoloji uzmanlığı eğitimi, öncelikle psikolojik olayların ve insanların davranışlarının anlaşılması için gerekli olan psikolojik bilgiyi kapsamaktadır. Psikolojik olayların ve insanların hareketlerinin nedenlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak için, psikolojik incelemeler ve araştırmalar yapılır. Psikolojik incelemeler yapmak için, özellikle adli kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, adli psikoloji alanında özel beceriler kazanılır.

Gri Danışmanlık üniversite iş birliği ile hazırlanan Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi Sertifika programını başarıyla bitiren kursiyerlere “üniversite onaylı adli psikoloji uzmanlığı sertifikası” verilecektir.

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi Kimler Alabilir?

Adli psikoloji uzmanlığı eğitimini almak isteyen kişilerin öncelikle meslek alanında bir lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Eğitimin kapsamında kursiyerler, psikolojik testlerin yapılması, teknik raporların hazırlanması, adli danışmanlık ve adli süreçlerin yönetimi gibi konulara hâkim olacaklar.

 • Psikoloji Bölümü Mezunları,
 • Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları,
 • Avukatlar ve Hukukçular,
 • Aile Danışmanları,
 • Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık mezunları,
 • Adli Alanda Çalışan / Çalışmak İsteyen Psikologlar,
 • Çocuk gelişim uzmanları,
 • Sosyologlar,
 • Öğretmenler

Adli Psikoloji Uzmanlığı Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk Mahkemelerinde ve Aile Mahkemelerinde çalışabilirler.
 • Bilirkişilik Daire Başkanlığının istediği standartları yerine getirerek bilirkişilik yapabilirler.
 • Devlet memuru olan ve adli psikoloji eğitimini alan psikologlar Ceza Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışabilir,
 • Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlı birimlerde uzman olarak çalışabilir, tutuklu-hükümlü eğitimi, salıverilme sonrası psikososyal müdahale çalışmaları ve tutuklu- hükümlülere yönelik rehabilitasyon çalışmalarında yetkinlik kazanıp bu çalışmalarda uzmanlaşabilirler.
 • Suça sürüklenen çocuk ya da mağdur çocukların emniyetteki ifade alımlarında uzman bilirkişi olarak katılabilir, görüş bildirirler.
 • Kendi danışmanlık merkezlerini açarak adli popülasyonda madde bağımlılığı, krize müdahale ve intihar vakalarına yönelik psikososyal müdahale çalışmalarını yapabilirler.
 • Uzmanlaşmış bir adli psikoloji eğitimiyle alanlarına yönelik bilimsel araştırma yapma yetkinliği kazanırlar, üniversitelerin adli psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilme şanslarını arttırabilirler.
 • Devlette çalışan adli psikolog eksikliğinden kaynaklı özel sektörde çalışan adli psikologlar devlet kurumlarıyla çeşitli anlaşmalar yaparak, devlet memuru olan psikologların verdiği hizmeti danışmanlık hizmeti gibi verebilirler.

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Adli psikoloji uzmanlık eğitimi çeşitli üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından düzenlenmektedir. Bu eğitimler uzaktan online eğitim şeklinde yapılabileceği gibi örgün eğitim olarak ta yapılmaktadır. Sertifika alabilmek için düzenlenen bu programlara katılım sağlamanız ve eğitim sürecini başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olma durumunda üniversite onaylı e devlette sorgulanan adli psikoloji uzmanlık sertifikası sahibi olabilirsiniz.

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır?

Adli psikoloji uzmanlığı eğitim sertifikasını çeşitli üniversitelerin psikoloji bölümlerinden veya sürekli eğitim merkezlerinin düzenlediği programlara katılarak alabilirsiniz. Bazı üniversiteler, adli psikoloji uzmanlığı derslerini örgün olarak erebilecekleri gibi uzaktan eğitim olarak düzenleyebilmektedir.

Kurumumuz, üniversite iş birliği ile alanında uzman ve tecrübeli eğitmenlerle Adli Psikoloji Uzmanlığı sertifika programı düzenlemektedir. Uzaktan online eğitim olarak hazırlanan eğitim programına katılarak üniversite onaylı e devlette sorgulanabilen Adli Psikoloji Uzmanlık sertifikası alabilirsiniz.

Adli Psikoloji Eğitimi Ücreti Nasıldır?

Adli psikoloji eğitiminin ücreti, ödeme koşulları hakkında iletişim bilgilerimizden eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Adli psikoloji eğitimi ücretleri, ödeme koşulları hakkında detaylı bilgi vermek için en kısa sürede sizlere ulaşım sağlayacaklardır.

Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Programı İçeriği Nasıldır?

 • Adli Psikoloji Nedir?
 • Türkiye de Adli Psikoloji
 • Suçun Nedenlerini Açıklamaya Yönelik Teoriler
 • Suçun Unsurları Suçun Biyolojik Nedenleri
 • Suç Davranışına Etki Eden Psikopatolojik Süreçler
 • Suça Sürüklenen Çocuklar ve Ceza Sorumluluğu
 • Adli Görüşme Teknikleri ve Adli Raporlar Nelerdir?
 • Çocuk İstismarı ve İhmali, Şiddetin Genel Nedenleri
 • Siber Zorbalık Türleri, Cinsel Şiddet
 • İletişim ve İletişim Süreci
 • Farkındalık ve Kendini Tanıma Penceresi
 • Temel İletişim Süreçleri ve İletişim Sürecinin İşleyişi
 • İletişim Kanalları Görsel Kanal, Kokusal ve Tatsal Kanal
 • İletişimde Kültürel Farklılıklar, İletişimin Başlangıç Noktası
 • İletişimin Boyutları, Öteki Kavramı
 • İnsanın Algı Dünyası, İletişimde Kullanılan Diller
 • Somut Konuşmak, Engel, Davranış Çeşitleri
 • Beden Dili, Beden Dilinin Tarihsel Gelişimi
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi, Kişilerarası Mesafe ve Selamlaşma
 • Beden Dilinin Özellikleri, Beden Dili Araştırmaları
 • Beden Dili Cinsiyet Farklılığı, Beden Dili Bölgeleri, Jestler, Duruşlar, Hareketler
 • Öfke Giriş, Öfke Kontrolü, Öfke ile İlgili Kuramsal Açıklamalar
 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Bilişsel Hataları Değerlendirme
 • Öfke Kuramları ve Öfke Tarz Ölçeği
 • Öfkenin Nedenleri, Öfke ve Cinsiyet
 • Öfke ile Başa Çıkma, Öfkenin Sonuçları
 • Öfke Denetimi Beceri Eğitim Programının Uygulanması
 • Çözüm Odaklı Terapi Giriş ve Tarihçe
 • Çözüm Odaklı Terapide Varsayımlar, İlkeler, Kavramsal Çerçeve ve Araştırmalar
 • Çözüm Odaklı Terapide Terapistin İşlevi ve Rolü-Terapi Süreci-İlk Görüşmenin Planlanması
 • Çözüm Odaklı Terapide Amaçlar ve İstisnai Durumlar
 • Çözüm Odaklı Terapide Mucize Soru
 • Çözüm Odaklı Terapide Derecelendirme Soruları – Zihinsel Haritalar
 • Çözüm Odaklı Terapide Mucize Soru ve Kâbus Soru
 • Çözüm Odaklı Terapide Yeniden Çerçeveleme-Mayın Tarlası Temizlemesi
 • Çözüm Odaklı Terapide Mesaj Yazma – Ev Ödevleri –Terapiyi Sonlandırma
 • Çözüm Odaklı Terapide Diğer Oturumların Planlanması
 • Çözüm Odaklı Terapide Vaka Örnekleri, Çözüm Odaklı Terapi Uygulama

Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Adli psikoloji uzmanlığı eğitimi sertifika kursu, uzaktan eğitim yöntemiyle internet ortamında verilmektedir. Eğitim 30 Gün sürmektedir. Eğitime ait ders videoları ve dokümanları uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir. Katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 30 Gün / 80 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan eğitim sistemi ile internet üzerinden video ders (A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan eğitim sistemiyle, çoktan seçmeli test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Üniversite onaylı sertifika

Eğitim derslerini kısa sürede tamamlayarak, sınava belirlenen tarihten daha önce girebilirsiniz. Sertifika işlemleriniz de daha kısa sürede tamamlanır.

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Adli psikoloji uzmanlığı eğitimi sertifika kursu hakkında eğitim danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için Whatsapp ve iletişim numaramızdan iletişime geçebilir ya da Hemen Bilgi Al formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız en kısa süre de detaylı bilgi vermek için geri dönüş sağlayacaklardır. Adli psikoloji uzmanlık eğitimi sertifikası almak ve kurs programına katılmak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın