Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sakarya Sokak No: 35 Kat: 1 34844 Maltepe / İSTANBUL

Zeka Oyunları Kursu İzmir

Zeka Oyunları Kursu İzmir

Zeka oyunları kursu izmir programında, Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde eğitim verilecektir. Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca problemler karşısında farklı ve özgün  stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi anlatılacak. Bununla birlikte zekâ  oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve  problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Zeka Oyunları Kursu İzmir programında Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini anlatılacaktır. Ayrıca farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerine yardım edilecek. Özellikle bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacaktır. Ayrıca geliştirecek ve özgüvenle davranacaklardır.

Zeka oyunları kursu İzmir eğitiminde eğiticilere, çocuklara zeka oyunları ile zihinsel kapasitelerini artırması öğretilecek. Olaylara daha farklı açılardan bakıp, olaylara daha kısa sürede çözüm bulmaları için gerekli yöntemler öğretilecektir.

Zeka Oyunları Kursu İzmir eğitiminde, çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlere dersler verilecektir. Burada çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle yapılacaktır. Ayrıca raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

Zeka Oyunları Kursu İzmir Eğitimlerinde akıl ve zeka oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıra dışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.

Akıl ve Zeka Oyunları Kursu İzmir Etkinlikleri

Akıl Oyunları Sertifikası İzmir Eğitiminde oyun etkinlikleri, kolay uygulanabilen, ilgi çekici, oldukça eğlenceli ve yüksek kazanımlı bir eğitim ortamı sunmaktadır. Ancak oyun etkinliklerinin planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini aksatan nedenlerin kapsamlı olarak ortaya konulması  sağlanacaktır. Eğitimcilerin bu konudaki temel gereksinimlerinin belirlenmesi ile oyun etkinliklerini daha verimli hale getirmek mümkün olabilecektir.

Akıl ve zeka oyunları sertifikası İzmir programı  sonucunda elde edilen bilgiler, eğitimcilerimizin oyun etkinliklerini planlama,  uygulama, değerlendirme ve mesleki öz-yeterliklerinin tespiti açısından önemlidir. Ayrıca görev yapılan öğrenci sınıf türüne göre öğretmenlerin oyun öğretimine ilişkin görüşlerinin hangi doğrultuda olduğunun ortaya konulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTMEN EĞİTİMİ Sertifika Programına Başvurmak ve  Ayrıntılı bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
× Whatsapp ile Görüşmeyi Başlat