Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sakarya Sokak No: 35 Kat: 1 34844 Maltepe / İSTANBUL

Yaratıcı Dramanın Önemi

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi. Yaratıcı dramanın bireye öğrenme yaşantısında pek çok yararı vardır. Drama, öğrenme ve sosyalleşmenin yanında bireyin kendine olan güven ve saygısını da geliştirir. İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirdiği gibi bir gruba ait olmanın gizilgücü vurgulanır. Ayrıca bağımlılık yerine bağımsız olma, edilgenlik yerine katılımcı olma, yetkinleşme, karar verme, demokratikleşme yaratıcı dramanın diğer kazanımlarıdır. Özellikle yetişkinler ve gençler uygulanan etkinliklerde, yaratılan yaşam durumları aracılığıyla çeşitli durumların incelenmesi, veli-okul ilişkileri, kent yaşamı ve sorunları, ana-baba-çocuk ilişkileri, çevre sorunları v.b konularda iletişim, bilgilendirme, çözüm bulma gibi amaçlara hizmet etmektedir

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi. Drama bir çok alanda kullanılabilen bir yöntemdir. Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, psikoloji gibi temel derslerden ekonomi, politika, endüstri, insan ilişkileri gibi alanlarda da drama çalışmalarına rastlanmaktadır. Drama, sanat eğitimi, öğretmen eğitimi, drama öğretmeninin eğitimi, asker eğitimi, polis eğitimi, aşçıların eğitimi ve ayrıca problem çözme yöntemlerinin eğitiminde de kullanılmaktadır

Yaratıcı Dramanın Önemi

 • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur.
 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar.
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir.
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
 • Dört temel dil becerisini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir.
 • özel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
 • Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar.
 • Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar.
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
 • Kendini ifade etmede güven kazanır.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

YARATICI DRAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ Sertifikası Almak İster misiniz? Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp ile Görüşmeyi Başlat