Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sakarya Sokak No: 35 Kat: 1 34844 Maltepe / İSTANBUL

Yaratıcı Drama ve Öğretmen Eğitimi Sertifika Programları

Yaratıcı Drama ve Öğretmen Eğitimi Sertifika Programları

Yaratıcı Drama ve Öğretmen Eğitimi. Yaratıcı Drama çalışmalarına bizzat katılarak, oyun üreten ve rol yapan öğretmen-öğrencilerimin tavırlarından anladığım kadarıyla, çocukluğa özlem duygusu çok etkindir. Oyunlarla süslenen drama derslerimde,çocukluklarını yaşayan öğretmenlerin, empatik duyguları da olağanüstü gelişmektedir.

Yaratıcı Drama ve Öğretmen Eğitimi. Sadece dinleyerek verilen öğretim yöntemlerinin pek fayda sağlamadığı geçmiş uygulamalarda görülmüştür. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin ne kadar yararlı olduğu gözlenmektedir. Kurslar sonunda, kursiyerlerimize MEB onaylı sertifikalar verilmektedir. Sadece bir sertifika almak hevesiyle gelen katılımcıların, başarılı olmaları da elbette mümkün olamamaktadır.

Tartışan, konuşan ve bir eser ortaya koyan kursiyer öğretmenlerin kendilerine olan özgüvenleri artmaktadır. Böylece, üretime katılan öğretmenin, bilgilerini öğrencilerine aktarması daha da kolaylaşmaktadır.

Yaratıcı Drama ve Öğretmen Eğitimi

Latince bir sözcük olan ”Drama” Türkçe’mizde: ”Dram ” karşılığı olarak kullanılır. Dram, sahnede oynanmak için tasarlanmış, acıklı, hüzünlü olayları, komedi unsurları da katarak oyunlaştırma sanatıdır.

Drama, ise çocuğun hayal dünyası içinde ürettiklerini dış algılarla birleştirerek kendine hazırladığı bir oyun dünyasıdır. Evcilik, doktorculuk, öğretmencilik gibi oyunlar birer yaratıcı drama örneğidir.

Drama, insanın tasarımlarını eyleme dönüştürebileceği bir yöntemdir. Hayal kurmak ya da bir şeyleri taklit etmek küçük çocukların dünyasının önemli bir parçasıdır. Bu davranışlar en fazla oyun etkinliklerinde gözlemlenir.

Drama, çocukların çevrelerini keşfetmelerini sağlarken, muhakeme ve problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin gelişmesini de destekler. Farklı drama etkinlikleri içinde çocukların dil gelişimi de artar.

Sosyal ve duygusal davranışlar, planlama ve sorumlulukları kabul etme gibi işbirliği gerektiren durumlar oyun sürecinde gelişir. Çocuk duygu ve düşüncelerini drama yoluyla ifade eder. Çocuk drama yoluyla kendini tanır.

Dramatik etkinlikler çocukları farklı rollere ve farklı bir etkinliğe katarken, motor gelişimi için elverişli durumlar sağlar. Yaratıcı drama etkinlikleri için yaratılan araç-gereçler çocukların küçük kas becerilerini geliştirir. Araçlar ve materyaller, farklı kaynaklarla oluşturulan deneyimler çocukların estetik beğenilerini geliştirmek için olanaklar sağlar.

Dramatik deneyimlerin uygun öğrenme sağlayabilmesi için, dikkatlice planlanan çevreye ve uygun seçilen etkinliklere gereksinim vardır.

Yaratıcı drama, bir olayın, nesnenin ya da hikayenin çocuklar tarafından duygu ve düşüncelerini katarak, yeniden biçimlendirerek, canlandırma sürecidir.

Dramatik canlandırmalar içinde yeniden anlatılan hikayeler yaratıcılık, anlama, düzen, dil ve dinleme becerilerini geliştirir.

Yaratıcı Drama Etkinliklerinde, öğretmenin yaratıcı hayal dünyasının etkisi büyüktür. Eğitimciye rehber olarak sunulan anahtar bilgileri, yaşama uyarlamak ve öğrencilerini motive etmek başarısı; ancak kendisini mesleğine adamış eğitimcilerle mümkün olabileceği unutulmamalıdır.

YARATICI DRAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI  HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp ile Görüşmeyi Başlat