Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sk. No: 35 Kat: 1 Maltepe/İSTANBUL

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar , yaratıcı drama dersi örnek oyunlar ; yaratıcı drama oyunlarına örnekler veya örnek yaratıcı drama oyunları ile çocukların gelişimine drama ile katkı sağlayabilir. Dersin anlaşılmasını arttırabilirsiniz. Örnek yaratıcı drama oyunları ile çocukların derse olan ilgisinin daha fazla olacağını fark etmiş olacaksınız.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Yaratıcı drama sadece bir oyun oynatmak değil bireyleri de olaylara dahil ederek daha iyi kavramasını yaşatarak öğrenmesini sağlar. Yaratıcı drama eğitmen eğitimimizde de bol miktarda drama örnekleri yer almaktadır.

Yaratıcı drama etkinlikleri , yaratıcı drama oyunları ve yaratıcı drama örnekleri verilen yaratıcı drama eğitmen eğitimi sertifika programı hakkında bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayarak eğitimin içeriğine bakabilirsiniz.

El Sıkışma Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – El sıkışma oyunu

Amaç : Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.

Sayı : En az 30 kişi

Süre : 10 dakika

Tüm katılımcılardan oda içerisinde yürümeleri ve 10 dakika içerisinde olabildiği kadar çok kişiyle el sıkışıp, isimlerini söyleyerek kendilerini kısaca tanıtmaları istenir.

Müzikli Balonlar Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – müzikli balonlar oyunu

Amaç : Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.

Sayı : En az 10 kişi

Süre : 10 dakika

Malzemeler : Katılımcı sayısı kadar balon, 5–10 tane Asetat Kalemi, CD ya da kasetçalar.

Tüm katılımcılara birer tane balon dağıtılır. Balonları şişirmeleri ve üzerine isimlerini ve geldikleri ilin adını yazmaları istenir. Daha sonra müzik çalmaya başlar ve katılımcılar balonları havaya atarak karışmasını sağlarlar. Müzik durana kadar amaç, balonların tamamını olabildiği kadar havada tutmak ve yere düşmelerini önlemeye çalışmaktır. Müzik durduğu zaman herkes en yakınındaki balonu yakalayarak, ellerindeki balonun üzerinde ismi yazan kişiyi bulmaya çalışır.

Not: Zamana ve katılımcıların isteğine bağlı olarak aynı oyun iki-üç tur halinde de oynanabilir.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – İsim Balonları Oyunu

Amaç : Tanışma, isim öğrenme

Sayı : En az 10 kişi

Süre : 10 dakika

Malzemeler : Katılımcı sayısı kadar balon, asetat kalemi

Katılımcılar daire oluşturacak şekilde ayakta dururlar. Her katılımcı dağıtılan balonları şişirerek ismini okunacak şekilde balona yazar. Oyunun başında katılımcılar balonları kaldırıp isimlerini yüksek sesle söylerler. Gerekli görülürse isimlerini ikinci bir kez daha söylemeleri istenebilir. Daha sonra katılımcılar balonları dairenin ortasına atarlar ve oyunu oynatan kişinin komutuyla herkes ortaya gidip bir balon alır. Amaç 30 saniye içinde balonu sahibine vermektir. 30 saniyenin sonunda herkes kendi balonuna ulaşamamışsa oyun tekrarlanabilir. Böylece katılımcıların birbirlerinin isimlerini daha iyi öğrenmeleri sağlanabilir.

 İsim ve… Oyunu

Amaç : Tanışma ve isimleri hatırlama

Sayı : Herhangi

Süre : 10–30 dakika (grubun büyüklüğüne göre)

Tüm katılımcılar halka şeklinde dururlar. Sırayla herkes adını söyler ve ardından bir hareket, şekil ya da mimik yapar. Katılımcıların hepsi isimlerini ve hareketlerini bitirdikten sonra sırayla herkesin adı söylenir ve hareketi yapılır.

İsimler hareketin haricinde aşağıdakilerle birleştirilebilir:

İsim ve mimik : Katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından kendilerine özgün bir mimik yaparlar.

İsim ve hareket : Katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından o an içinde bulundukları ruh halini belirten (örneğin: el çırpma, başla selamlamak…) veya ne iş yaptıklarını ya da nereden geldiklerini belirten bir hareket yaparlar.

İsim ve hayvan : Katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından isimlerinin baş harfiyle başlayan bir hayvan söylerler. Önemli olan bir hayvanin birden fazla söylememesidir. (örneğin: Ayşe – Arı; Ceyda – Ceylan…) NOT: Hayvan yerine yemek ismi de söylenebilir.

Varyasyonlar: Her bir katılımcının ardından tüm grup bir eko gibi “isim ve…” yi tekrarlar.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Alfabetik Sıra Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – alfabetik sıra oyunu

Amaç : İsimleri öğrenmek, grubu birbirine ısındırmak

Sayı : minimum 10 kişi ve üzeri

Süre : 5 dakika

Materyal : Kişi sayısı kadar sandalye

Katılımcıların sayısına göre olan sandalyeler halka şeklinde dizilir ve katılımcılardan sandalyelerin üstüne çıkması istenir. Hiçbir şekilde konuşmadan ve sandalyeden yere inmeden alfabetik sıraya geçmeleri istenir.

Not : Başlangıç – bitiş noktalarını ve hareket yönünü oyunu yürüten kişi belirleyebilir ya da tamamen katılımcılara bırakır.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Üç Parmak Oyunu

Amaç : Tanışmak ve ısınma

Sayı : Herhangi

Süre : 10 dakika

Tüm oyuncular üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği içecek” ve yüzük parmağı da “en çok gitmek istediği ülkeyi” temsil eder. Oyuncular odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karşılaştıkları herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmaktır.

Not : Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri şeyler kullanılacağı aktivitenin türüne göre değiştirilebilir. Örneğin, yaş, şehir, spor, sevdiği sevmediği şeyler gibi…

Bana Öykünü Anlat Oyunu

Amaç : Tanışma

Sayı : En az 10 kişi

Süre : 30 dakika

Katılımcılardan kendilerine bir eş bulmaları istenir. Her biri diğerine öyküsünü anlatmaya başlar. Bütün öyküler “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim…” veya “ Buraya gelebilmek için seçildim çünkü…” cümlesiyle başlar. İkili gruplar birbirlerine öykülerini anlattıktan sonra diğer bir iki kişiyle birleşip 4 kişilik bir grup olmaları istenir. 4’lü gruplar içerisinde yeniden öykülerini anlatmaları ve bu sefer nereden geldiklerini, ülkeleri ya da şehirleri hakkında bir iki cümle
eklemeleri istenir.

Ülke Kağıtları Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – ülke kağıtları oyunu

Amaç: Katılımcıların geldikleri ülkeler hakkında deha detaylı bilgi edinmek

Sayı: 5–20 kişi

Süre: 1–1,5 saat

Malzemeler: Kâğıt, kalem, makas, gazete, dergi, pastel boya, keçeli kalem vb…

Katılımcılar ülkeleri hakkındaki bilgileri kâğıtlara geçirirler. (eğer aynı ülkeden birden fazla katılımcı varsa bir grup oluşturabilirler) Kâğıtların bir bölümünde başkent, para birimi, nüfus, dil ve o ülkeye özgü şeyler vb yer almalıdır. Katılımcılar ve/veya gruplar tüm bunları resimlerle anlatırlar. Hazırlanan kâğıtlar duvarlara asılarak sergilenir.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Battaniye Oyunu

Amaç : Tanışma, isim öğrenme ve hatırlama.

Sayı : Herhangi

Süre : 20–30 dakika

Grup ikiye bölünerek iki takim oluşturulur ve iki liderin elinde tuttuğu battaniye, çarşaf ve benzeri bir malzemeyle iki tarafa ayrılırlar. Her gruptan birer kişi battaniyenin önüne yaklaşır. Liderler battaniyeyi aşağıya indirirler ve battaniyenin önündeki kişiler karşısındakinin ismini söylemeye çalışır. Karşısındakinin ismini ilk olarak söyleyen kazanır ve kaybedeni kendi grubuna dâhil eder. Amaç bir grubun diğer grubun tamamını kendi tarafına geçirmesidir ancak grup kalabalık ise belli bir zaman sonunda lider tarafından da sonlanabilir.

Ping – Pong Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – ping pong oyunu

Amaç : Tanışma, isim öğrenme hatırlama

Sayı : Herhangi

Süre : 15–25 dakika

Grup daire oluşturacak şekilde ayakta dizilir. Ebe ortaya geçerek parmağıyla işaret ettiği kişiye “ping” ya da “pong” der. Ebe işaret ettiği kişiye “ping” derse işaret edilen kişi kendi solundaki kişinin ismini 3 saniye içinde söylemelidir, “pong” derse sağındaki kişinin ismini söylemelidir. Yanlış söylerse ebe olarak ortaya geçer. Ebe uzun süre ortada kalınca ya da herkesin kendi
yanındakinin ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmelerini istediğinde “ping-pong” diye bağırır. “Ping –pong” dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır.

Top Ve…

Amaç : Tanışma, isim öğrenme, hatırlama

Sayı : en fazla 20

Süre : 10–20 dakika

Malzeme : Tenis topu

Etkinliğin ilk günü oynatılabilecek bir oyun. Katılımcılardan ayakta ya da oturarak bir daire oluşturmaları istenir. Oyunu yöneten kişi elindeki 1 adet tenis topunu göz göze geldiği kişiye atarak “adını” söyler. Topu alan kişi göz göze geldiği bir başka kişiye topu atarak “adını” söyler. Ancak topu atacak ve topu tutacak kişilerin mutlaka göz göze bakmaları şarttır, bu kuralı oyunu
yöneten kişi oyuna başlamadan önce açıklamalıdır. Oyunda top atma/top tutma, ad söyleme ve göz göze bakmaktan başka bir eylem yapılmaz ve konuşulmaz.

Bu oyunun 1. aşaması giderek hızlandırılır. Daha sonra lider oyunun 2. aşamasına geçer. 2. aşamada topu atan kişi, topu attığı kişinin adını söylemeye çalışır. Bu oyun da giderek hızlandırılır ve katılımcılar birbirlerinin adlarını öğrenmiş olurlar.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Arkamda Biri Var Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – arkamda biri var oyunu

Amaç : Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri ve iletişim kurmaları.

Sayı : en az 10 kişi

Süre : 5–10 dakika

Malzemeler : Katılımcıların tamamına yetecek kadar isimlik veya yaka kartı, büyük siyah bir naylon poşet.

Katılımcılardan isimliklere veya yaka kartlarına isimlerini yazmaları ve dolaştırılan büyük siyah bir naylon poşete atmaları istenir. Daha sonra herkes torbadan bir isimlik/yaka kartı alır ve aynı anda başlayarak kartın üzerinde ismi yazılı kişiyi bulmaya çalışır. Ya da isimler bulunduktan sonra; ismi bulunan kişinin omzuna elinizi koyar. Böylelikle tüm grup birbiri ile temas etmiş olur.

İsim Zinciri Oyunu

Amaç : Tanışma

Sayı : En az 10 kişi

Süre : 15–20 dakika

Katılımcılar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Daha sonra oyunu oynatan eğitmenden başlayarak isimlerini sağ yanlarındaki katılımcıya dönerek söylerler. Bütün katılımcılar sırayla isimlerini bir zincir gibi yanlarındakine iletirler.

Not: Oyun değişik şekillerde oynanarak daha eğlenceli hale getirilebilir. Örneğin katılımcılardan isimlerini içinde bulundukları ruh halini yansıtacak şekilde söylemeleri istenebilir.

Soğan – Sarımsak Oyunu

Amaç : Tanışma, İsim öğrenme

Sayı : Herhangi bir grup

Süre : 10 dakika

Katılımcılardan daire şeklinde ayakta durmaları istenir, ortada bir ebe vardır. Önce herkes solundaki ve sağındaki kişilere ismini sorar. Daha sonra ortadaki ebe, birine işaret ederek “soğan” ya da “sarımsak” der. İşaret ettiği kişi, ebe “soğan” derse solundaki kişinin, “sarımsak” derse sağındaki kişinin en fazla 3 saniye içinde ismini söylemek zorundadır. Eğer sorulan ismi doğru olarak söylerse, ebe bir başka kişiye aynı şekilde soğan ya da sarımsak diye sorar. Eğer sorulan kişi ismi doğru olarak söyleyemezse, bu durumda ebe o olur ve önceki ebe onun yerine geçer. Oyunu yöneten kişi, uygun gördüğü zaman oyunu durdurur.

Not: Oyunu biraz daha hareketlendirmek için, oyunu yöneten kişi istediği zaman katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini isteyebilir. Böylece herkes birden fazla isim öğrenecektir…

Tuvalet Kağıdı Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – tuvalet kağıdı oyunu

Amaç : Katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak

Sayı : en az 10 kişi

Süre : Katılımcı sayısına bağlı olarak 10–30 dakika

Malzemeler : Bir rulo tuvalet kâğıdı

Oyunu yöneten kişi yerlerinde oturan katılımcılara bir rulo tuvalet kağıdını verir rulodan istedikleri sayıda parçayı koparıp almalarını ister. Herkes kağıtlarını aldıktan sonra, oyunu yöneten kişi sırayla her katılımcıdan koparttığı kağıt parçalarının sayısı kadar kendi hakkında bir şeyler söylemesini ister. Her katılımcının kendi hakkında en az bir şeyi diğer katılımcılarla paylaşmasıyla katılımcıların birbirlerini daha iyi tanımaları ve daha yakın ilişkiler kurmaları sağlanabilir.

Not: Bu oyun aynı zamanda çeşitli değişikliklerle bir kültürlerarası öğrenme aracı olarak uluslararası aktivitelerde de kullanılabilir.

Örnek 1 :

Açıklamalar: Tüm grup 2 şer’li gruplara ayrılır. Her bir küçük gruba birer daire şeklinde ip verilir. Bu ipleri yere sermeleri istenir. Her grubun çevreden 5’er tane 20 cm uzunluğunda düzgün birer dal bulması istenir. Gruplar en az 2–3 metre birbirlerinden uzaklaştırılarak yere daire şeklindeki iplerini yaymaları ve bu dairelerin ortasına dallarını yerleştirmeleri istenir. Bu daire her grubun evi, bu 5 dal da grubun malı ya da yiyeceği olarak düşünülebilir. Oyun esnasında dairenin üzerine oturmak, daireyi ve dalları yerden kaldırıp montun içine koymak gibi eylemler yasaktır.

Liderin işareti ile her grup bir yandan dairesini korurken bir yandan da diğer gruplardan dal almaya çalışacaktır. Böylece oyun boyunca ortalık karışır. Her grup aralarında bir iş bölümü yapıp, biri dal almaya çalışırken diğeri evi koruma görevini yerine getirebilir.  Yaklaşık 5 dakika sonra Lider evinde en fazla dalı olanı sorar. Bunu tespit ettikten sonra herkes oyunun galibinin en fazla dalı olan olarak ilan edilmesini beklerken lider evinde en az dalı olanı sorar ve en az dalı olan bu grubu kibarlıkları ve arkadaşlarına olan toleranslarından dolayı oyunun galibi ilan eder.

Örnek 2 :

Açıklamalar: Katılımcılar iki gruba ayrılır. Grubun birincisi “Vız”lar diğeri ise “Cız”lar grubudur. Sahanın iki tarafı bir sopa vasıtasıyla çizilir ve grupların kendi alanlarına geçmeleri istenir. İki grubun alanları arasındaki mesafe yaklaşık 15 metre kadar olabilir. Lider iki grubun ortasında ve kenarda yerini alır. Elleri ya da bir düdük vasıtasıyla çıkaracağı ses ile gruplar orta alana doğru cızzzz ve vızzzz sesleri çıkararak ve ellerini hareket ettirerek yaklaşmaya başlarlar. Bu sesleri gruba ve yörenizin özelliklerine bağlı olarak değişik hayvan seslerine dönüştürebilirsiniz. Ortaya yaklaştıklarında Lider Vızzzzzz ya da Cızzzz der. Lider hangisini dediyse o gruptaki oyuncular diğer gruptan bir kişiye dokunup kendi grubuna katmaya çalışırlar. Tabi diğer gruptakiler kimse dokunamadan kendi alanına dönenlerse karşı gruba geçmekten kurtulmuş olurlar. Oyun bu şekilde sürer gider. Lider azalan tarafın grup ismini söyleyerek o grubun tekrar çoğalmasını sağlayabilir. Oyunun en güzel yönü kazananının olmamasıdır

Örnek 3 :

Açıklama: Bu oyunun amacı grubu belirlenecek kurallara göre sıraya sokmaktır. Talimatları kolay duyabilmeleri, fiziksel teması kolay kurabilmeleri için katılımcıları bir araya getirmekte fayda vardır. Sonra katılımcılara gözlerini bağlamaları için eşarplar dağıtılır. Şu anda herkes aynı mevkii de durmalıdır. Lider gerekli bilgiyi bağırarak ya da tüm katılımcıların kulağına fısıldayarak verir. Bazı bilgiler katılımcılara gözlerini bağlamadan önce bir parça kâğıt üzerine yazılarak da verilebilir.  En temel görev, uzundan kısaya doğru sıraya geçmelerini söylemek olabilir. Ya da lider, tüm katılımcıların kulağına birer numara fısıldayarak küçükten büyüğe doğru sıralanmalarını isteyebilir. Diğer bir görev ayakkabı numaralarına göre sıralanmaları olabilir veya tüm katılımcılar aynı ilden değilse, memleketlerinin plaka numarasına göre sıralanabilirler.  Grup gençten yaşlıya doğruda sıralanabilir. Daha bir çok kriter sıralanabilir.

Farklılıklar: Bu görevler bazı kurallar eklenerek daha zor hale getirilebilir. Basit bir eğlenceli oyundan, problem çözme ya da haberleşme oyununa dönüştürülebilir.

Birinci engel, oyuncuları birbirlerinden 5–10 metre uzağa koymak olabilir.

Elleri kullanmak yasaklanabilir.

Konuşmayı yasaklamak oyunu daha da zor bir hale getirebilir.

Eğer yaratıcı bir grubunuz varsa hem konuşmayı hem de elleri kullanmayı yasaklayabilirsiniz.

Güvenlik: Oyuncuları yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyarınız. Kendilerine ve başkalarına zarar vermelerini önlemek için elleri daima önlerine doğru açık olmalıdır.

Örnek 4 :

Açıklama: Bu aktivite en güzel müzik eşliğinde yapılır. Yönetici değişik selamlaşma şekilleri gösterir. Katılımcılar işaretlenmiş alan çevresinde yerlerini alırlar ve liderin işaretiyle birbirlerini değişik şekillerde selamlarlar.

Selamlaşma örnekleri;

Avustralyalı: Bir kolunu kaldırarak “Hey“ der.

Çek: Ellerini sallar ve “Jak se vede” diye sorar.

Teksaslı: Bir eli ile el sıkışırken diğer elini karşısındakinin omzuna koyup nasıl olduğunu sorar.

Rus: İki kere sarılır.

İtalyan: Her iki yanaktan tanışma öpücüğü ile sarılıp “Ciao” der.

Eskimo: Burunları her iki taraftan dokundurur.

Japon: Öne doğru eğilir.

Fransız: Kibarca, önce sağ, sonra sol ve tekrar sağ taraftan öperek “ Salut “ der.

Yerli Amerikalı: Baş, işaret ve orta parmağını karşındakinin kalbine doğru tutarak hafifçe eğilir.

Çinli: Avuç içlerini birleştirip, ellerini göğüs hizasına kadar kaldırdıktan sonra hafifçe eğilir.

Değişik spor türlerinden selamlaşma örnekleri;

Ata binenler: Şapkalarını dokundururlar.

Voleybolcular: Yukarı doğru zıplarken ellerini birbirlerinin eline vururlar.

Futbolcular: Yan yana sıralanıp seyircilere eğilerek selam verirler. Ayrıca gol attıklarında da yaptıkları bazı klasik selamlama şekilleri vardır.

Tarihi selamla örnekleri;

Bayan eteğinin ucundan nazikçe tutarak hafifçe aşağı indirir, erkekte başını hafifçe eğer.

Adam şapkasını çıkarıp onunla dairesel bir hareket yapar ve bayanda nazikçe ve hafifçe çömelir ve tekrar doğrulur.

Farklılıklar: Katılımcıların tüm aktiviteler boyunca kullanacağı kendi selamlamanızı icat edebilirsiniz. Bu bir oyun kazanıldığında ya da bir iş bitirildiğinde kullanılabilecek ve biraz da geleneksel temalar içeren bir selam da olabilir.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – İnsan Tombalası Oyunu

Amaç : Tanışma, kaynaşma

Sayı : Herhangi bir grup

Süre : 30 dakika

Malzemeler : Katılımcı sayısı kadar “İnsan Tombalası” çizelgesi

Her katılımcıya önceden hazırlanmış insan tombalası çizelgesi dağıtılır. Çizelge katılımcıların birbirleri hakkında öğrenmelerini istediğimiz özelliklerine göre çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Daha sonra katılımcılara birbirleriyle konuşarak sorulan sorulardaki özelliğe sahip insani bulmaya çalışmaları ve o kutunun karşısına buldukları kişinin adını yazmaları söylenir. Bir çizelgede aynı insanın ismi iki defa bulunamaz. Amaç her katılımcının mümkün olduğu kadar çok katılımcıyla konuşup isimlerini ve bazı kişisel özelliklerini öğrenmesidir. Çizelgeyi ilk tamamlayan tombala yapar ve oyunu kazanır.

Not: Aynı oyun uluslararası aktivitelerde de rahatlıkla oynanabilir. Değişik ülkelerden ve kültürlerden gelenlerin birbirlerini daha yakından tanımaları için oldukça faydalı olabilir.

Aşağıdaki özelliklerden her birisi için birini bulun:

yabancı bir ülkeye gitmiş

yabancı bir ülkede mektup arkadaşı olan

yabancı bir dil öğrenen

yabancı bir ülkede akrabaları yasayan

yabancı bir ülkeden gelmiş birine yardım etmiş olan

yabancı bir müzik grubundan hoşlanan

yabancı bir ülkede üretilmiş bir giysi giyen

başka ülkelerin yemeklerinden hoşlanan

yabancı bir ülkeden meşhur bir sporcunun adını bilen

yabancı marka arabası olan

yabancı bir ülkede yaşayan biriyle konuşmuş olan

birden fazla dilin konuşulduğu bir evde yasayan

başka bir ülkeyle ilgili bir haberi yakın zamanda gazetede okumuş olan

yakın zamanda televizyondan başka bir ülkeyle ilgili bir şeyler öğrenmiş olan

yabancı marka televizyon ya da diğer elektrikli aletlere sahip olan

başka bir ülkede doğmuş anne babası ya da akrabaları olan

Hayat Kutusu Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – hayat kutusu oyunu ;

Amaç : Katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamak

Sayı : Herhangi (çift sayı olmasıyla şartıyla)

Süre : 15 Dakika

Malzemeler : Her katılımcı için bir adet “Hayat Kutusu” formu

Katılımcılardan kendilerine daha önceden tanımadıkları bir eş bularak ikili gruplar oluşturmaları istenir. Daha sonra “Hayat Kutusu” formu dağıtılarak eşlerine sormadan, sorulan soruları 10–15 dakika içinde tahmin ederek cevaplamaları istenir. Daha sonra soruları gerçek cevaplarıyla karsılaştırarak, eşlerini ne kadar tanıyabildiklerini görürken, birbirleri hakkında bilmedikleri şeyleri öğrenme fırsatı bulabilirler.

En sevdiği hayvan, içecek, ulaşım şekli, yemek, film, hobi, müzisyen ve grup, aktör/aktris, Tatil için nereye gitmek ister?(eğer para sorun olmasa)

Aaa… Sssss…

Amaç : Katılımcıların dikkatinin toparlanması, hareketlendirme

Sayı : Herhangi,

Süre : 5 dakika

Katılımcılar daire şeklinde ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi tüm katılımcılardan kendisinin yapacağı hareketi ya da çıkaracağı sesi aynı anda tekrarlamalarını ister. Örneğin oyunu yöneten kişi elini çırptığında katılımcıların da tek bir ses çıkacak şekilde aynı anda ellerini çırpmaları gerekecektir. Yöneten kişinin kullanacağı iki ana hareket/ses ve bunlarının her birinin bir de karşıtı vardır. Ana hareket el çırpma iken bunu karşıtı ellerin iki yana açılmasıdır. Ana ses ise ‘A’ diye bağırmaktır ve bunun karşıtı da ‘Sssss’ sesidir. Oyunu yöneten kişi bir süre hareketleri teker teker gösterir ve deneyerek herkesin aynı anda yapmaya çalışmasını ister. Daha sonra katılımcılardan kendi yaptığı hareketin zıttını yapmalarını ister. Arada mutlaka yanlış sesler ve hareketler oluşacaktır ve bu da oyuna eğlence katacaktır.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Uzay Gemisi Oyunu

Amaç :  Katılımcıların dikkatinin toparlanması, hareketlendirme

Sayı : Herhangi

Süre : 10–15 dakika

Etkinliğin ilk gününden sonuna kadar çeşitli aralarda oyun çözülene kadar oynanabilecek bu oyun, katılımcıların dikkatlerinin toparlanması açısından faydalı olacaktır. Oyunu yöneten kişi bir uzay gemilerinin olduğunu ve hepsinin uzaya yapılacak yolculuğa davetli olduklarını katılımcılara açıklar. Ancak uzay gemisi küçük olduğundan, sadece kaptanın izin vereceği sınırlı sayıda eşyayı yanlarına alabileceklerini söyler ve katılımcılardan yanlarına almak istedikleri bir eşyayı sırayla söylemelerini ister. Oyun içinde kaptan rolünü oyunu yöneten kişi üstlenmiştir ve her katılımcıya söylediği eşyayı yanına alıp alamayacağını belirtir.

Gemiye alınabilecek eşyalar, o eşyayı isteyen kişinin adının ilk harfiyle başlayan bir eşya olabilir ancak. Katılımcılar bunu bilmediklerinden, tesadüfen gemiye kabul edilen eşya ile bunu isteyen katılımcılar arasındaki ilgiyi bulmaya çalışarak kendisine geçerli eşya bulmaya çalışır. Oyun çok tıkandığında yöneten kişi küçük ipuçları verebilir. Örneğin isteğini belirten bir katılımcıya eşyasını alıp alamayacağını ismini belirterek dikkat çekmeye çalışabilir “sen Özgehan olarak ördeğini yanına alabilirsin” gibi. Oyun, tüm katılımcılar oyunun kuralını çözüp kendine eşya bulana kadar eğitimin çeşitli bölümlerinde 10–15 dakika uzunlukta oynanabilir. Oyun, özellikle kuralı çözen katılımcıların diğerlerine söylemeyerek fazladan götürecekleri eşyaları abartmaya başladıklarında daha eğlenceli bir hal alabilir.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Elektrikli Çit Oyunu

Amaç : Takım olarak engelleri asmak…

Sayı : en az 10 kişi

Süre : 30 dakika

Malzemeler : İp, ipin bağlanması için kullanılacak bir nesne (bu örnekte sandalyeler kullanılmıştır)

İki sandalye arasına 1–1,5 metre yükseklikte gerilmiş olan ip elektrik akımı geçen bir çiti temsil eder. İpe dokunmak ve altından geçmek yasaktır. İpin bir tarafına toplanan grubun amacı kimsenin elektriğe çarpılmasına izin vermeden tüm grup elemanlarını öteki tarafa geçirmektir. Bu egzersizde de önemli olarak grup elemanlarının yardımlaşması ve koordineli çalışmasıdır.

Not: Bu egzersiz çeşitli şekillerde uygulanabilir. Örneğin grup elemanlarından birbirlerinin ellerini tutarak bir zincir oluşturmaları ve karsı tarafa geçene kadar zinciri bozmamaları istenebilir.

Parmak Yakalama Oyunu

Amaç : Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayı : Herhangi

Süre : 10 dakika

Katılımcılar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Sağ ellerini işaret parmakları dik olarak havada tutarlar. Sol elleri ise açık bir şekilde yanlarındaki katılımcının işaret parmağının üstüne gelecek şekilde havada tutulur. Oyunu yöneten kişi üçe kadar sayınca tüm katılımcılar sağ ellerini yanlarındaki katılımcıya yakalatmadan indirirken sol elleri ile diğer yanlarındaki katılımcının parmağını yakalamaya çalışır. Sağ parmağı yakalanan katılımcılar (kendileri yanlarındaki parmağı yakalamış olsalar bile) oyundan çıkarlar. Oyun üç kişi kalıncaya kadar devam eder.

Karışık Salata Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – karışık salata oyunu ;

Amaç : Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayı : 10–20 kişi

Süre : 10–15 dakika

Oyunda sandalyeler bir halka oluşturacak şekilde dizilir ve katılımcılar tüm sandalyelere oturduktan sonra bir katılımcı ortada ayakta durur. Ortadaki katılımcı, gruptan bazılarına uyacak bazı özellikleri söyler. Bu özelliklere uyan katılımcılar yer değiştirirken ortadaki katılımcı yerlerden birini kapmaya çalışır. Bu özellikler “Tüm gözlüklüler yer değiştirsin”, “Tüm yüzük takanlar yer değiştirsin”, “Tüm evliler yer değiştirsin” vb. gibi genel ve eğlenceli olmalıdır. Ortadaki kişi arada sırada “Herkes yer değiştirsin” diyerek oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilir. Oyun, yöneten kişi uygun görünce ve hemen hemen herkes bir iki kez ortaya geldikten sonra bitirilir.

At Yarışı Oyunu

Amaç : Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayı : Herhangi bir grup

Süre : 5 dakika

Katılımcılar birbirlerine yakın bir şekilde daire seklinde ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi at yarışının belli bazı hareketlerini katılımcılara göstererek anlatır:

Hareketler :

1- Dizlere vurmak

2- Solundaki/sağındaki kişinin dizlerine vurmak

3- Zıplamak!

4- Zıpla ve Suyun üstünden atla!

5- Solda/Sağda Kız/Erkek var

6- Solda/Sağda fotoğrafçı var

7- Fotofiniş

Daha sonra, oyunu yöneten kişinin yönetiminde bütün hareketler katılımcılarla birlikte karışık olarak ve hızlı bir biçimde yapılır ve at yarışı başlar:

At yarışındayız ve başlangıç çizgisine doğru ilerliyoruz.

Başlangıç çizgisi tam önümüzde

Başla! (Dizlere vurarak). Atlar koşmaya başlıyor.

Atlar sola/sağa dönüyor (solundaki/sağındaki kişinin dizlerine vurarak).

Önümüze bir engel çıktı. Zıpla!

Önümüze bir engel ve su birikintisi çıktı. Zıpla ve Suyun üstünden atla.

Sağda/Solda bir Kız/Erkek var (herkes sağına/soluna dönerek el sallar).

Sağda/Solda bir fotoğrafçı var (herkes sağına/soluna dönerek gülümseyerek poz verir).

Yarışın son saniyeleri… İşte fotofiniş! (herkes komik bir biçimde durur ve gülümser)

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – A’yı Kovala B’den Kaç Oyunu

Amaç : Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayısı : Herhangi bir grup

Süre : 10 dakika

Katılımcılar ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi her katılımcıdan grup içinden bir insanı düşünmesini ve onu A olarak adlandırmasını ister. Aynı şekilde ikinci bir insan düşünmesini ve onu da B olarak adlandırmasını ister. Katılımcılar düşündükleri insanı birbirleriyle paylaşmazlar. Her katılımcının amacı A olarak düşündüğü kişinin olabildiğince yakınında dururken B olarak düşündüğü kişiden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmaktır. Bazı insanların ortak seçimlerinin olması, bir katılımcının B olarak seçtiği birinin kendisini A olarak seçmiş olması ve katılımcıların çalışma salonunun ortasında birbirlerini kovalaması oyunu daha da eğlenceli hale getirecektir.

En Küçük Gazete Oyunu

Amaç : Katılımcıların dikkatinin toparlanması, takım halinde çalışma, farklı bakış açıları, iletişim kurma ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayı : Herhangi bir grup

Süre : 15 dakika

Malzemeler : Her grup için yeterli sayıda gazete, poster veya afiş…

Katılımcılar 6–7 kişilik küçük gruplara bölünür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her grupta yaklaşık aynı sayıda insanın bulunmasıdır. Her gruba bir gazete verilir. Oyunda amaç, gruptaki katılımcıların birbirlerine dokunup verilen gazeteye de dokunarak bir ayaklarını havada tutmalarıdır. En küçük gazete parçasıyla bunu başarabilen grup oyunu kazanacaktır. Bu haliyle gayet basit gözüken oyunda eğitmen bazı iletişim hileleri kullanarak oyuna tartışmaya açık bir boyut kazandırıp, grubu hareketlendirirken bazı temaların da işlenmesini sağlayabilir. Bu sebeple oyun aşağıda verilen şekilde oynatılmalıdır: Gazete kâğıtları her grubun ortasında yere konur ve kurallar kısa ve net cümlelerle katılımcılara verilir, fazla açıklama yapılmaz:

Örnek açıklama :

— Bütün grup üyeleri birbiriyle temas etmeli

— Bütün grup üyeleri gazete ile temas etmeli

— Bütün grup üyelerinin en az bir ayağı havada olmalı

Daha sonra gazeteyi küçültün

En küçük gazete kazanır…(“gazete parçası” olarak adlandırılmaz)

Eğitmenler birbirlerine dokunup yerdeki gazeteye de basarak örnek verebilirler. Açıklama yapıldıktan sonra sorulara cevap verilmemeye dikkat edilir. Eğer soru sorulursa kurallar aynı şekilde tekrar edilir.

Not : Oyunda önemli olan nokta, kurallar verildikten sonra katılımcıların kuralları ne şekilde algıladıklarının gözlenmesidir. Genellikle, katılımcılar kuralları düşünmek yerine, oyunu örnekte verilen şekilde oynamayı tercih ederler. Gazetenin yerde durmasının zorunlu olduğunu belirten ya da gazeteye sadece ayakla basılmasını gerektiğini söyleyen bir kural olmamasına rağmen gruplar genellikle bu yola yönelmektedirler. Ayrıca özellikle verilen “gazeteyi küçültün” açıklaması katlama olarak algılanır. Oyunun sonunda katılımcıların bunları görebilmeleri için oyunu yöneten kişiler “çok daha küçük bir parçayla üstelik iki ayakları havada” yapabileceklerini iddia ederler ve birbirlerine sarılarak, gazeteden küçük bir parça koparıp ellerinde tutarak zıplarlar. Böylece kurallar dâhilinde çok daha küçük bir parçayla da istenilene ulaşılabileceği gösterilmiş olur.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Atom Oyunu

Açıklamalar : Tüm çevremiz karma karışıktır. Her şey küçücük moleküllerden oluşmuştur. Her molekülde atomlardan oluşur. Atomlar moleküller arasında değişik hızlar ve yollarla geçiş yaparlar.

Oyundaki tüm katılımcılar birer atomdur. Atomlar belirlenmiş bir alanda olabildiğince birbirlerinden uzağa gideceklerdir. Bir süre sonra oyun lideri bir numara söyler. Söz gelimi 5 dediyse, 5 atom bir araya gelerek bir molekül oluşturmalıdır. Buradaki temel görev herkesin bir molekülün elemanı olmasıdır. Şayet açıkta kalan olursa oyundan çıkacak ve lidere molekülerin oluşumundaki atom sayılarının tespitinde yardımcı olacaktır.

Oyunun devamında atomlar moleküllerden ayrılır ve lider başka bir numara söyler. Lider, oyuncu sayısına bakarak numara söylemelidir. Genellikle oyunda 2 atomdan oluşan 1 molekülü oluşturabilmek için 2 kazanan olacaktır.

Farklılıklar :

Bir moleküle dâhil olamayıp ta oyunu bırakmak zorunda kalacakları oyundan çıkartmayıp ceza puanı verilebilir. Liderce belirlenen süre sonunda en çok ceza puanını alandan bir şeyler yapması istenebilir.

Bir molekül oluşturulduğunda, insanlar birlikte kalabilir ve bu grupla başka bir görevi yerine getirebilirler. Bu yerlerinde zıplamak, her beraber bir şekilde bağırmak ya da çömelmek olabilir.

İlk moleküller oluştuktan sonra moleküller ayrılmayabilirler ve el ele tutuşmuş bu moleküller liderin belirlediği sayıda moleküllerle birleşerek yeni moleküller oluşturabilirler. Böylece oyun büyük tek bir molekül oluşuncaya kadar devam eder.

Atomların hareket hızı verilebilir. Derece değerlerini kullanılabilir. 0 derece verildiğinde her yerin donduğu anlaşılır 100 derece ise yapabildikleri en hızlı şekilde koşmaları gereken kaynama derecesidir. Lider atom sayısı ile birlikte atom hızını kontrol edecek sıcaklık değerini de söyleyebilir. Örneğin 40 derece yavaş bir yürüme olur. Hız müzik ile de verilebilir.

Güvenlik: Oyunda düz bir alana ihtiyaç vardır. Ayrıca katılımcıların oyunun barışçıl bir oyun olmadığını düşünüp bir moleküle katılmak için kavga etmesinin önüne geçmek gerekir.

Flamingolar ve Penguenler Oyunu

Amaç : Isınma, hareket etme ve eğlence

Sayı : en az 10 kişi

Süre : 10–15 dakika

Katılımcılardan bir gönüllü seçilir ve bir “flamingo” olarak diğer katılımcıları “penguenler”i yakalaması istenir. Flamingo çabuk hareket edemez fakat zarif ve yavaş adımlar atar, her bir adımında kanatlarını aşağıya-yukarıya doğru hareket ettirir. Penguenler çabuk hareket ederler fakat küçük adımlarını atarlarken kuyruklarını sallarlar (ellerini arkada kavuştururlar). Eğer bir penguen yakalanırsa o artik bir flamingodur! Tek bir penguen kaldığında bu sefer penguen flamingoları yakalamaya çalışır. Tüm flamingolar penguene dönüştüğü zaman oyun sona erer.

Not : Bu oyun sınırları belirlenmiş bir alanda oynanmalıdır.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Düğüm Oyunu

Amaç : Grup içi iletişim, birlikte çalışma

Sayı : 10–20 kişi

Süre : 5–15 dakika

Katılımcılar omuz omuza halka şekilde dururlar. Herkes gözlerini kapatır ve ellerini halkanın merkezine doğru uzatıp yürür ve iki el yakalarlar (aynı kişinin iki elini ya da yanında duran kişinin elini yakalamamasına oyunu yöneten kişinin dikkat etmesi gerekir). Herkes iki el yakaladıktan sonra gözlerini açar ve elleri bırakmadan tekrardan düzgün bir halka olabilmek için harekete geçerler.

Mööö… Oyunu

Amaç : Eğlence ve iletişim,

Sayı : Herhangi

Süre : 10 dakika

Katılımcılardan gözlerini kapatarak emekler gibi durmaları istenir. Artık onlar birer inektirler! Gözlerini açmamaları gerekir! Katılımcılar odanın içerisinde inek sesi çıkartarak emeklemeye başlarlar. Onlar odanın içerisinde dolaşırken aralarından bir “boğa” seçeceğinizi ve seçtiğiniz kişinin artık ses çıkarmayacağını ve hareket etmeyeceğini söyleyin. Artık tüm inekler boğayı bulmak zorundalar! Boğayı bulan inek, boğanın yanında sessizce durur ve gözlerini açabilir.

Not : İnekler boğayı dokunarak bulacaklardır. Önemli olan katılımcıların kendi tarzlarını yaratıp dokundukları kişinin boğa olup olmadığını anlamalarıdır.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Dalgakıran Oyunu

Amaç : Hareket, gevşemek, ısınmak ve eğlence

Sayı : en az 10 kişi

Süre : 5–10 dakika

Katılımcılar halka halinde sandalyelerinde otururlar. O gün kendini en hızlı hisseden kişi “dalgakıran” olacaktır… O kişi ayağa kalkar ve halkanın ortasında durur. Dalgakıran boş sandalyeye oturmak isterken diğerleri onu engellemek için boş sandalyeye doğru kayarlar. Her zaman boş bir sandalye vardır fakat boş sandalyeye doğru kayan dalga sayesinde anında dolar. Eğer dalgakıran kendisine oturacak bir sandalye bulursa o sandalyeyi dolduramayan ve ayakta kalan kişi yeni dalkıran olur.

Not : Oyun herkes tarafından iyice öğrenildikten sonra, dalgakıran katılımcıların hangi yöne doğru kayacaklarını “sağ” ya da “sol” diyerek belirleyebilir.

Karo, Kupa, Sinek ve Maça Oyunu

Amaç : Ortamı gevşetmek, eğlence, bilgi alışverişi

Sayı : 10–15 kişi

Süre : 20–30 dakika

Malzemeler : Bir deste oyun kâğıdı

Katılımcılar halka halinde sandalyelerinde otururlar ve desteden bir kâğıt çekerler. Oyunu yöneten kişi kalan deste içerisinden bir kâğıt çeker ve kupa, karo, sinek veya maça olduğunu söyler. Söylenen seriden kâğıda sahip olanlar bir yana kayarlar. Eğer katılımcılardan birinin kucağına bir başkası oturmak zorunda kalmışsa seriden kâğıda sahip olsa bile hareket edemez. Oyun katılımcılardan biri halkayı tamamladığında biter.

Varyasyon : Oyun kâğıtlar yerine “evet-hayır” sorularıyla da oynanabilir. Örneğin: Evcil hayvanınız var mı? Evet, cevabı verenler hareket edebilirler. Herkes sırayla soru sorar.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – İnsan Makinası Oyunu

Amaç : Tartışma, takım çalışması, eğlence.

Sayı : Herhangi

Süre : 30–45 dakika

Grup büyüklüğüne göre 5–6 kişilik takımlara bölünür. Her takımdan kendi bedenlerini kullanarak bir makineyi, eşyayı oluşturması istenir. Her gruptan istenen kendi aralarında tartışarak bir eşyaya karar vermesi ve kendi bedenlerini kullanarak diğer arkadaşları anlayacak şekilde sunmalarıdır. Gruptaki her kişinin makinenin bir parçası olarak yer alması çok önemlidir. Grupların çalışması, karar vermesi ve prova etmeleri için 15–25 dakika zaman tanınır. Daha sonra hazır olduklarında kendi makinelerini herkese sunarlar. Seyreden katılımcılardan da makineyi bilmeleri istenir. Eğlenmenin yanında katılımcıların beraber çalışmalarına olanak sağlayan ve birilerine daha da yakınlaşmalarını sağlayan bir oyun. Sunumlar sonunda bir tartışma ortamı da oluşturulabilir. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Sessiz Ortam Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunları – Sessiz Ortam Oyunu ;

Amaç : Katılımcıların bitirdikleri günü, projeyi, süreci, eğitimleri kendi başlarına değerlendirmeleri

Sayı : Herhangi

Süre : 15 dakika

Malzemeler : CD ya da kasetçalar

Oyunu yönlendiren kişi yumuşak bir müzik eşliğinde katılımcılardan rahatlamalarını, en rahat oldukları şekilde oturmalarını ya da yere uzanmalarını ve gözlerini kapatmalarını ister. Daha sonra yumuşak bir sesle geçmişe dönmelerini, ilk defa şu an katılmakta oldukları etkinliği duydukları zamanı ve hazırlık aşamasını, buraya gelirken ne tür hazırlıklar yaptıklarını, yolculuğu ve geldikleri anı, etkinlik sırasında yaptıklarını ve sonrasını, düşünmelerini ister. Böylece katılımcılar içsel bir yolculuğa çıkarak etkinliği başından sonuna kendi başlarına değerlendirmiş olacaklardır.

Not : Yaptığınız etkinliğin türüne göre yukarıdaki metinde değişiklikler yaparak katılımcıları farklı yönlendirebilirsiniz. Aynı egzersizi bir etkinliğin bitiminde kapanıştan hemen önce, katılımcıların kendi içlerinde etkinliği sona erdirmelerini sağlamak amacıyla da uygulayabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Hedef Tahtaları Oyunu

Amaç : Değerlendirme, katılımcıların fikirlerini öğrenme

Sayı : Herhangi

Süre : 20–30 dakika

Malzemeler : karton, kalem, boya kalemi, raptiye, yapışkan, vb

Etkinlik süresince kullanılan veya yapılan her bir şey için kartonlara hedef tahtaları çizilir. Örneğin: konaklama, boş zaman, grup, programın belirli bir bölümü, liderler, “benim katkılarım” gibi. Katılımcılar gruplara bölünürler ve başlıklar hakkındaki düşüncelerini hedef tahtası üzerine çarpılar koyarak belirtirler. Hedefin ortasına en yakın konan çarpı işareti koyan kişinin o konuda ne kadar fazla tatmin olduğunu gösterir. Son olarak sorular sorulabilir ve en uç noktalardaki fikirlerin açıklanması istenebilir. (açıklamalar için zorlamayınız!) Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Köşe Kapmaca Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – köşe kapmaca oyunu ;

Amaç : Belirli bir konu üzerinde fikirlerin alınması

Sayı : 25 katılımcıya kadar

Süre : 10–15 dakika

Oyunu yöneten kişi değerlendirilmesini istediği soruyu sorar (örneğin: … hoşunuza gitti mi?). Odanın tam orta noktasında toplanan katılımcılar sorunun ardından kendi fikirlerine göre odanın değişik yerlerine dağılırlar. Odanın orta noktasına ne kadar yakın ve ne kadar dik dururlarsa fikirleri o kadar olumludur, odanın orta noktasından ne kadar uzaklaşır ve kendilerini ne kadar bükerlerse fikirleri o kadar olumsuzdur.

Not: Bu teknik ara zamanlı bir değerlendirme için de kullanılabilir. Örneğin yapılan bir günlük gezinin ardından veya bir aktivitenin bitiminden sonra. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Hava Durumu Oyunu

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Hava Durumu Oyunu ;

Amaç: Katılımcıların ruh halini öğrenmek

Sayı: 10–15 katılımcı

Süre: 5–10 dakika

“Hava Durumu” daha çok güne ilk başlarken kullanmaya uygun bir tekniktir. Böylelikle katılımcılar diğerleriyle o gün içinde bulundukları ruh halini paylaşabilirler. Her bir katılımcı diğerlerine hava durumu terimlerini kullanarak ruh halini anlatır. Örneğin: Bugün güneş benim için parlıyor. Kara bulutlar belirmeye başladı. Bugün çok yağmurluyum. Fikrim yok gibi…

Not: Katılımcılar eğer istemiyorlarsa kendilerini hava durumu terimleri kullanarak anlatmak zorunda değillerdir.

Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar – Görünmez Arkadaş Oyunu

Etkinliğin lideri tüm katılımcıları bir araya toplar ve onlardan kendi isimlerini küçük kâğıtlara yazmalarını ister. Herkes adlarını yazdıktan sonra görünmeyecek şekilde katlayarak tekrar lidere verir. Lider tüm isimlerin yazılı olduğu kâğıtları karıştırarak her katılımcının bir kâğıt çekmesini ister. Her katılımcı çektiği kâğıtta ismi yazılı olan kişinin “görünmez arkadaşı” olur. Eğer kendi ismini çeken olursa onlara yeni kâğıt çektirilir. Oyun boyunca kimsenin kimseye hangi ismi çektiğini söylememesi gerekmektedir. Oyunun en önemli özelliği tüm etkinlik boyunca uygulanabilir olması ve kaynaşmayı sağlamasıdır. Herkes çektiği kişinin hayatını kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak oyunlar düzenler. O kişiye hediyeler verebilir, eşyalarını saklayarak ve ona belirli mesajlar göndererek hayatını zorlaştırabilir. Bütün bunlar katılımcıların yaratıcılığına bağlıdır. Etkinlik bitiminde lider katılımcıları tekrar toplar ve herkes kendi “görünmez arkadaşını” tahmin etmeye çalışır, bilemeyenlere cezalar verilerek daha eğlenceli hale getirilebilir. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Hazine Avcılığı Oyunu

En az 1–2 saat sürebilecek bir oyun. Lider katılımcıları kura ile sayılarına göre 2 veya 3 gruba ayrılır ve her grubun kendisine bir isim vermesini ister. Belirlenen isimler tahtaya yazılır. Ancak lider bu oyunun oynanması için daha önceden hazırlık yapmalıdır. Bu hazırlık dönemini katılımcıların görmemesi oyunun oynanabilmesi için önemlidir. Lider katılımcıları kaç gruba ayırdıysa, her grup için ayrı ayrı mesajlar hazırlar. Bu mesajlar bilmece veya tekerleme niteliğinde olmalı ve katılımcılara (gruba) bir yön bildirmeli, bir şey yapmalarını veya getirmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu oyun katılımcıların bildiği ve çalışma yaptıkları geniş bir alanda düzenlenirse çok daha eğlenceli olur. Her mesaj grupları başka bir alana ve başka bir mesaja taşımalıdır. Oyunun sonunda tüm mesajların yerini bulan ve istenilenleri yapan veya getiren grup kazanır ve diğer gruplarca kararlaştırılacak hediyelerle ödüllendirilir. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Öykü Oluşturma Oyunu

Lider katılımcıları bir daire etrafında toplar ve bir cümle kurarak öyküyü başlatır. Sırayla tüm katılımcılar birer cümle ile anlamlı bir öykü oluşturmaya çalışırlar. Örneğin lider etkinlik ortamı ile ilgili bir cümleyle öyküyü başlatarak katılımcıların etkinlik hakkındaki düşünce ve beklentilerini öğrenebilir. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

İçimizden Biri Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – içimizden biri oyunu ;

Lider katılımcıları bir araya toplar ve 1 kişi “ebe” seçilir. Ebe bir süreliğine gruptan uzaklaştırılır ve grup ortak kararla birini seçer. Ebe tekrar gruba çağrılır, sırayla herkese sorarak bu kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. Fakat sorulan sorular dolaylı olmalıdır yani “erkek mi kız mı?” ya da “sarışın mı esmer mi?” gibi değil “bu kişi bir çiçek olsaydı ne olabilirdi?” ya da “bu kişi bir renk olsaydı hangi renk olurdu?” gibi sorular olmalıdır. Kısaca bu oyunda sorulacak soru kalıbı şudur: “Bu kişi bir……olsaydı ne olabilirdi/nasıl olabilirdi?”. Bilemeyen kişi ebe olmaya devam eder bilen kişinin yerine yeni ebe seçilir. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Hırsız – Polis Oyunu

Katılımcılar ikişer ikişer eşleşirler. Yere çömelirler ve arkalı önlü otururlar. Bir kişi ebe olur ve eşsiz kalır. Ebenin amacı eşli olanlardan önde olanlara göz kırparak, kendine eş bulmaktır. Arkada bulunan eş ise ebenin kendi eşini almak istediğini anladığı zaman onu belinden yakalayarak gitmesini engellemeye çalışır. Ebe herhangi birini kendine eş yapabildiği zaman, yalnız kalan kişi ebe olur. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Müzik Eşliğinde Farklı Selamlaşmalar Oyunu

Çocuklar müzik eşliğinde odada serbestçe dolaşırlar. Lider müziği kestiğinde hemen yanındakiyle farklı şekilde selamlaşılır. Tokalaşma, el içlerini birbirine vurma, burnunu birbirine sürtme, ayakları, dizleri, sırtı birbirine dokundurma vs şeklinde olabilir. Drama çalışması bitince değişik selamlaşma çalışmaları beraberce hatırlanır, ne hissedildiği hakkında konuşulur. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

Ayna Ol Oyunu

Yaratıcı drama kullanılan örnek oyunlar – ayna ol oyunu ;

Hafif bir müzik açılır ve karşılıklı durulur. Lider ne yaparsa diğeri de aynı hareketi yapmaya çalışır. Belli bir süre sonra lider değiştirilerek çocuğun lider olmasına olanak sağlanır.

Sırt Sırta Dans Oyunu

Sırt sırta gelecek şekilde grup olunur ve müzik eşliğinde temas kaybetmeden dans edilmeye çalışılır. Müziğin temposu değişken olursa daha zevkli olur. Drama çalışması sonunda çocuğa ne hissettiği sorulur, hangi tempoda zorlandığı ve hangi tempodan zevk aldığı  hakkında görüşleri alınabilir. Yaratıcı Drama Kullanılan Örnek Oyunlar

El Aynası Oyunu

Lider grup üyelerinin ikişer ikişer eşleşmelerini ister. Eşleşen üyeler ayakta oldukları halde bir üyenin sağ ya da sol eli tıpkı bir ayna vazifesi görür. Diğer eş yüzünü uzaktan aynada görüyor muşçasına tutar. Ayna olan eş aynasını istediği biçimde hareket etmeye başlar, diğer eş ise yüzünün aynadaki görüntüsünü kaybetmemek için uğraşır. Bir süre sonra üyeler yer değiştirerek tekrar oynanır.

Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır ?

Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan yaratıcı drama eğitmen eğitimi sertifika programına katılarak sertifikanızı alabilirsiniz. Türkiye’nin her yerinden katılabileceğiniz uzaktan eğitim ile yapılan, yaratıcı drama eğitmen eğitimi sertifika programı ile sizde yaratıcı drama eğitmeni olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki linke tıklamak ve yaratıcı drama eğitmenlik sertifika programına katılmak.

Uzaktan Eğitim ile Katılabileceğiniz Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimine Başvurmak İçin Tıklayın

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
× Whatsapp