Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sakarya Sokak No: 35 Kat: 1 34844 Maltepe / İSTANBUL

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek

satranç eğitmen eğitimi

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarını yeniden düzenledi. Düzenleme ile özel eğitim alanında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda bu alana, öğretmenlik alanları mezunu olup görme, işitme, zihinsel engelliler alanında tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının atanmalarına imkân tanındı. 47 alanın alana kaynaklık eden yükseköğretim programları güncellenirken, 58 alana ait ‘okutacağı dersler’ sütununda güncelleme yapıldı. Satranç ve drama derslerini, içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler okutacak.

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarını yeniden düzenledi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar Ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere Ilişkin Esaslarda, eğitim öğretimde değişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman kısmî değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek. Uygulanmada karşılaşılan sorunlarla ilgili bakanlığa yazılı başvuruların yanı sıra öğretmenliğe kaynaklık edecek programlar konusunda üniversitelerle yazışmalar ve programların taranması sonucu elde edilen bilgilerin değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, “Bu bilgilerle birlikte mevcut durumun analizi yapılmış ve konu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden 18 temsilcinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubunda değerlendirilerek esaslar ve çizelgeye bir taslak metin oluşturulmuştur. Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden görüşler alınarak Çalışma Grubunca revize edilmiştir. Çalışma grubunca hazırlanan taslak metin, Bakanımız Nabi Avcı’nın başkanlığında; Müsteşarımız ve birim amirlerinin de katılımı ile YÖK, üniversite, sivil toplum kuruluşları, çeşitli tür ve düzeyde okul ve kurumlardan öğretmen ile yöneticilerden oluşan 101 temsilcinin yer aldığı çalıştayda tartışmaya açılmıştır. 9-11 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda, geniş bir katılımla ilgili tarafların görüşleri ve önerileri alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek. Düzenleme kapsamında çizelge alanında ise şu değişiklikler yapıldı; “Görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği ve zihinsel engelliler öğretmenliği alanları, özel eğitim adı altında birleştirilmiştir. Rehber öğretmen alanının adı rehberlik olarak değiştirilmiştir. 47 alanın alana kaynaklık eden yükseköğretim programları güncellenmiştir. 58 alana ait ‘okutacağı dersler’ sütununda güncelleme yapılmıştır. Tekstil teknolojisi alanının alt alanları yeniden düzenlenmiştir. Drama ve zekâ oyunları derslerinin kimler tarafından okutulacağı yeniden belirlenmiştir.” (Mebpersonel.com).Satranç ve Drama Derslerini Sertifika Alan Öğretmenler Verecek. Örnek Ders Videosu İzlemek İçin Tıklayınız

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ ve SATRANÇ EĞİTMENLİĞİ Sertifikası Almak İster misiniz? Ayrıntılı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
× Whatsapp ile Görüşmeyi Başlat