iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Cevizli Mah, Zuhal Cd. No: 44 Kat: 1, Ofis:231 34846 Maltepe/İstanbul

Projektif Testler Uygulama ve Raporlama Eğitimi

Projektif Testler Uygulama ve Raporlama Eğitimi

Projektif testler eğitimi, uzaktan eğitim şeklinde psikolojik test eğitimi veren kurumlar ve üniversiteler iş birliği ile uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. Projektif testler eğitimi sonunda e devlette sorgulanabilen üniversite onaylı projektif testler sertifikası alınmaktadır.

Projektif Testler Eğitimi Sertifika Kursu Nedir?

Projektif testler ne demek? Projektif test eğitimi ile katılımcılara projektif testlerin uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti kazandırmaktadır. projektif testlerin uygulamaları konusunda bilgiler verilmektedir.

Projektif test eğitimi yapılırken katılımcılara öncelikle testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir.

Projektif test ne demek? Sorularına cevaplar aranırken, çocukların iç dünyaları hakkında daha iyi fikirler edinmek üzere yapılacak testlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlaması hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılacaktır. Bu testler çocukların kendileri, duyguları, aile ve çevresini nasıl algıladıkları hakkında fikir verir.

Kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan “projektif teknikler” açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin gösterdiği kişisel ve sübjektif tepkilere dayanan yöntemlerdir. “Projektif” kelimesi “yansıtma” anlamına gelmektedir. Projektif testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden, tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır.

Projektif Testler Eğitimi ‘ne Kimler Katılabilir?

– Psikologlar

– Sosyologlar

– Aile danışmanları

– Rehber öğretmenler

– Rem – Ram çalışanları

– Psikolojik danışmanlar

– Ana sınıfı Öğretmenleri

– Sosyal hizmet uzmanları

– Özel eğitim öğretmenleri

– Çocuk gelişimi uzmanları

– Pratisyen – uzman hekimler katılabilir.

Projektif Testler Nedir?

Projektif testler, bireyin iç dünyası hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler de, çocukların ve gençlerin kendilerini nasıl algıladıkları, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu bilgileri toplamak amacıyla değişik türde testler uygulanır. Bu testlerde çocuktan yapması istenen şeyler, belli bir konuda resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlaması, belli resimlere uygun öyküler anlatması ya da verilen belli figürlerle çeşitli şeyler oluşturması, yaratmasıdır.

Projektif testlerde, doğru ya da yanlış kavramı yoktur, çocuğun yaptığı her şey geçerlidir. Bu testler de çocuk içindekileri yaptığı çalışmalara yansıtır. Çalışmalara yansıyan bu bilgiler, farklı ölçütlere göre değerlendirir. Karşılaştığı problemleri çözmek için nasıl hareket ettiği kimlerden yardım aldığı, bulunduğu çevreyi nasıl algıladığı elde edilen bilgiler arasındadır. Uzmanlar yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir resim oluşturur. Bu resimde, çocuk açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.

Projektif Testlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Bu testlerde çocuğa yönlendirme soruları sorulmadığından, çocuk zihnindeki oluşumları ve duygularını onu yönlendirdiği şekilde hareketlerini yani içindekileri çalışmasına yansıtır. Sorunlarının çözümleri adına nasıl hareket ettiği, neler yaptığı, nasıl destek almaya çalıştığı, çevresini güven olarak nasıl algıladığı bulguları elde edilir
– Dolaylı bir yöntemdir. Birey verdiği cevabın önemini bilmez.
– Cevap özgürlüğü vardır. Objektif testlerin tersine “evet”, “hayır” şeklinde kısıtlı cevaplar yerine projektif testlerde tam bir özgürlük vardır. Birey uyarıcıları kendine göre cevaplandırır.
– Projektif testlerde uyarıcı tam olarak belirlenmemiştir. Böylece bireyin, uyarıcıyı kendine göre değerlendirip, kendi duygu ve düşüncelerini yansıtacağı düşünülmüştür.

Projektif Testler Sertifikası Ne İşe Yarar?

Projektif test eğitimini başarı ile tamamlayıp projektif test uygulayıcı sertifikası alanlar; 
– Okullarda
– Hastaneler vb. yerlerde
– Anaokulları ve kreşlerde
– Özel eğitim merkezlerinde
– Özel danışmanlık merkezleri
– Psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler.

Projektif Testler Eğitimi Sertifika Eğitim İçeriği Nasıldır?

Projektif testler hangileridir? Projektif testlerden en etkin ve yaygın olarak kullanılan testlerin eğitimi yapılacaktır.

Tematik Algı Testi
Tematik Algı Testi (T.A.T.) üzerinde hikaye anlatmaya teşvik edici kartların bireye sorulmasıyla uygulanır. Bu testte toplam 30 kart vardır ve beklenen, bireyin hikaye anlatırken, hikaye kahramanıyla özdeşim yapacağı ve kahramana atfettiği duygu ve düşüncelerin kendi duygu ve düşüncelerini yansıtacağıdır.
Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi 4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.  Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif testler arasında olduğundan yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi)
CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuklar için uygulanan sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır.  Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Zaman sınırlaması yoktur. Projektif yaklaşımlı olan test, hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.

Family Attıtudes Test (F. A. T.)
Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Psikolojik araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve ayni zamanda annesi çalışan çocukların duygusal gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır.  F.A.T. testi çocuğun ailesine karsı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karsı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında ipuçları vermek amacıyla uygulanır.

Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi
Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.
Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır.

Projektif Testler Sertifika Eğitimi Uzaktan Eğitim Olarak Nasıl Alınacak?

– Kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyere kullanıcı adı ve şifreleri sms ve mail yoluyla gönderilir.
– Kullanıcı adı ve şifreniz ile uzaktan eğitim platformuna giriş yapılır.
– Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
– Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz.
– Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olursunuz.

Örnek Dersimizi Buraya Tıklayarak İzleyebilirsiniz.

Projektif Testler Sertifika Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Projektif testler uygulama ve raporlama eğitimi sertifika kursu, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi 20 gündür. Eğitime ait videolar ve projektif testler pdf dokümanları uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 30 Gün

Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders (A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Üniversite onaylı sertifika

Eğitim derslerini kısa sürede tamamlayarak, sınava belirlenen tarihten daha önce girebilirsiniz. Sertifika işlemleriniz de daha kısa sürede tamamlanır.

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Projektif testler eğitimi sertifika kursu hakkında eğitim danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için Whatsapp ve iletişim numaramızdan iletişime geçebilir ya da Hemen Bilgi Al formunu  doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız en kısa süre de detaylı bilgi vermek için geri dönüş sağlayacaklardır. Projektif testler uygulayıcı sertifikası almak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın