Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sakarya Sokak No: 35 Kat: 1 34844 Maltepe / İSTANBUL

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan seçmeli derslerden bir tanesi de zeka oyunları dersidir. Zeka oyunlarının uygulamaya konmasıyla birçok okulda bu ders seçmeli ders kapsamında öğrencilere seçenek olarak sunulmuştur.

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir. Akıl oyunları dersi olarak da adlandırılan ve bilinen zeka oyunları dersi sayesinde okullarda öğrencilerin eğitimciler tarafından fark edilmesi hedeflenmektedir. Öğretmenlerin, zeka (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmaları sağlanarak, öğrencilerin sahip oldukları potansiyelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim, ezberci eğitim çerçevesinde hareket eden öğretmen ve öğrencilerin bu derste ezberci yaklaşımlarının etkisiz kalacağı açıktır. Şöyle ki, elbette var olan oyunların kurallarının bilinmesi gerekir, bu kısma ezber kısmı diyebiliriz, ama kuralları bilmek oyunu kazanmak manasına gelmez. Kurallar teoride varlığını bir noktaya kadar sürdürebilir.

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir, Neler Yapılmalıdır

Öğrencilerin, karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 5. Sınıftan 8. sınıfa kadar düzenlenen bir zeka oyunları dersi öğretim programı mevcut. Okullardaki seçmeli zekâ oyunları dersi ve bu ders kapsamındaki uygulamalar zeka oyunları dersi öğretim programına göre yürütülmeye çalışılıyor.

Fakat bu konuda bazı yetersizlikler var. En önemli problemlerden birisi akıl oyunları derslerini yürütecek öğretmen sıkıntısı. Bu konuda bazı çalışmalar yapılması öncelikli hedeflerden birisi olmalı. Programı uygulama yeterliliğine sahip öğretmenler eğitilmediği takdirde oldukça anlamlı olan bu ders hak ettiği ilgiyi göremeyebilir.

Bir başka açıdan baktığımızda sene başında uygulamaya konan zeka oyunları dersi öğretim programı çeşitli akıl oyunlarını temele alarak geliştirilen bir program gibi gözüküyor. Bu oyunlar çocukların zihinsel gelişimine mutlaka katkı sağlamakta. Bu oyunlar aracılığıyla çocuklar hem eğlenmekte hem de bilişsel beceriler başta olmak üzere çocukların sosyal becerileri de geliştirilmektedir. Fakat çocuklarda bu özelliklerin gelişiminin ölçümü ve raporlanması ile ilgili yapılması gereken çalışmalara ihtiyaç var. Programın ölçme değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir, Kazanımları Nelerdir

Zeka oyunları dersi ile ilgili bir başka konu ise derslerin bütünleştirilmesi yani entegrasyonu ile ilgili bazı gereklilikler.  Hazırlanan akıl oyunları programında yer alan kazanımların diğer derslerle interdisipliner bir bakış içinde ele alınması programın etkisini daha da artırabilir. Diğer derslerde elde edilen beceriler ile akıl oyunları dersindeki kazanımlar birleştirildiğinde daha etkili ve her öğrenciye hitap edebilecek farklılaştırılmış öğrenme süreçleri sağlanabilir.

Bu şekildeki bir yapılandırma ile bu dersin kapsamı 1. ve 4. Sınıflar düzeyine çekilebilir. İlkokul kademesinde yer alan oyun ve fiziksel etkinlikler dersi içinde akıl oyunlarına yer verilebilir. Bu şekildeki uygulamalar yurt dışındaki akıl oyunları uygulamalarında yapılmakta. Ülkemizde de akıl oyunları kapsamında bu tür uygulamalara yer verilmesi öğrenciyi kazanımlarla daha fazla yüz yüze getirecek ve farklı derslerde bu kazanımlara ilişkin becerileri daha da pekiştirebilecektir.  Özellikle ilkokul kademesinde zeka oyunları dersi Matematik, Hayat bilgisi ve Türkçe  derslerine entegre edilmiş bir şekilde ele alınmasının yararlı olabileceği söylenebilir. Ülkemizde bu şekilde entegrasyona dayalı  uygulama yapan kurumlar yer almakta ve bu durumun çocukların motivasyonlarını arttırdığı, konuları pekiştirme şanslarını artırdığı gözlenmiştir.

Bana göre akıl oyunları ya da diğer ismiyle zeka oyunları dersi önemli bir ders ve çocukların gelecekteki süreçlerine olumlu katkı sağlayacak bir ders olmaya aday. Bunun en önemli nedeni ise bireylere kazandırdığı beceriler. Bu ders daha alt sınıflara yaygınlaştırılmalı ve olabildiğince çok çocuğun bu derse erişiminin sağlanması gerekmektedir.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı

2013 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçmeli ders hâline getirilen zeka oyunları, Türkiye genelinde 140 bine yakın 5. Sınıf öğrencisi tarafından tercih edilmiştir. 2013 – 2014 eğitim yılında 6. sınıflar, 2014-2015 yılında da 7. sınıflar zeka oyunlarını seçmeli ders olarak almıştır.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi ile sizde, görev yaptığınız okulda öğretmen olarak derslere girebilir ya da okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve ya lise kademesinde egzersiz ile öğrencileri Akıl ve Zeka Oyunları ile tanıştırabilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM TERBİYE KULUNCA  KABUL EDİLEN 163 SAYILI KARAR VE 13.09.2012 TARİHLİ MÜFREDAT GEREĞİ EĞİTİMLER VERİLECEKTİR.

Kazanımlar

  • Zekâ Oyunları’nı öğretebilir
  • Zekâ Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir
  • Zekâ Oyunları türleri hakkında bilgi verebilir
  • Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir
  • Zekâ Oyunları etkinliği yapabilir
  • Zekâ Oyunları takımı seçebilir
  • Verilen kaynakları kullanabilir

Eğitim Uzaktan eğitim sistemi ile verilmektedir. İnternet olan her noktadan derslere katılım sağlayabilirsiniz. Size sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile birlikte girmiş olduğunuz arayüzde Eğitim Videoları, Eğitim Materyallerinden yararlanacak ve Online Sınavınızı gerçekleştirebileceksiniz.

Toplu Kayıtlarda indirimimiz mevcuttur.

ZEKA VE AKIL OYUNLARI SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
× Whatsapp ile Görüşmeyi Başlat