Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi, bireylere öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleme, onların potansiyellerini geliştirme ve eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı kursu online uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır.

Eğitim sonunda e devletten sorgulanan üniversite onaylı uluslararası geçerli öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifikası alınmaktadır. Alınan öğrenci koçluk sertifikası sizlere özel eğitim kurumlarında, MEB’e bağlı kurumlarda öğrenci koçu, eğitim danışmanı unvanları ile çalışma fırsatları sunar.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Eğitim koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi, katılımcılara öğrencilerin akademik, kişisel ve mesleki başarılarını artırmaları için destek sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlayan eğitim programıdır. Bu program bireylere, öğrencilere etkili öğrenme stratejileri, zaman yönetimi becerileri, stres yönetimi, sınav hazırlığı ve kariyer planlaması gibi konularda rehberlik yapmayı öğretir.

Eğitim, katılımcılara öğrenci koçluğu ve danışmanlık becerilerini geliştirmek için gerekli olan teorik bilgileri ve pratik uygulama yöntemlerini sunar. Katılımcılar, öğrencilere bireysel veya grup çalışmaları şeklinde rehberlik yapmak için kullanabilecekleri stratejileri öğrenirler. Ayrıca katılımcılar bu eğitimler sayesinde öğrencilere daha iyi destek olma ve onların başarılarını artırma konusunda becerilerini geliştirirler.

Eğitim koçluğu sertifikası ile eğitim koçluğu yaparak, ek kazanç elde imkânı oluşturabilirsiniz. Eğitim koçluk eğitimi sonunda alınacak eğitim koçu sertifikası sizlere eğitim koçluğu yaparak yeni iş fikirleri oluşturmanıza destek olacaktır. Sahip olacağınız eğitim koçluk sertifikası, öğrenci koçluk sertifikası, eğitim danışmanlık sertifikası sizlere eğitim koçu, öğrenci koçu ve eğitim danışmanı olarak çalışma ve ek gelir elde edebilmek için yeni iş fırsatları sunmaktadır.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Nedir?

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı, öğrencilere akademik başarılarını artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve gelecekleriyle ilgili doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla sunulan profesyonel destek hizmetleridir. Bireylerin öğrenme ve kariyer süreçlerinde destek sağlayarak onların en iyi şekilde gelişmelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olan bir hizmet ve meslek alanıdır.  Peki eğitim koçluğu nedir, öğrenci koçluğu nedir, eğitim danışmanlığı nedir inceleyelim.

Eğitim koçluğu, bireylerin akademik başarılarını artırmak, öğrenme stratejilerini geliştirmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için adımlar atmalarına yardımcı olur. Koçlar, öğrencilerin güçlü yönlerini tanımlar, onları motive eder, öğrenme engellerini aşmalarına yardımcı olur ve kişisel gelişimlerini destekler.

Eğitim danışmanlığı ise genellikle bireylerin kariyer planlaması, eğitim ve meslek seçimi, öğrenme güçlükleriyle başa çıkma, akademik danışmanlık ve benzeri konularda yardım alabilecekleri bir hizmettir. Eğitim danışmanları, bireylerin eğitim hedeflerini belirlemelerine, uygun eğitim ve kariyer yollarını keşfetmelerine ve kişisel potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Eğitimi Kimler Alabilir?

Eğitim koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimine katılmak isteyen kişiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Eğitimciler ve Öğretmenler
 • Eğitim Fakültesi Mezunları ve Öğrencileri
 • Psikoloji Mezunları ve Öğrencileri
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları ve Öğrencileri
 • Okullarda Eğitim Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Yapmak İsteyenler
 • Okullarda ve Eğitim Kurumlarında Çalışanlar
 • Koçluk ve Danışmanlık Hizmeti Vermek İsteyenler
 • Sosyoloji Mezunları ve Öğrencileri
 • Çocuk Gelişimi Mezunları ve Öğrencileri
 • Sosyal Hizmet Uzmanları ve Öğrencileri
 • Aile Danışmanları ve Ebeveynler

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

Eğitim danışmanlığı sertifikası nasıl alınır? Öğrenci koçluğu sertifikası nasıl alınır? Eğitim koçluk sertifikası almak için öncelikle bir eğitim programına katılım sağlamalısınız. Eğitim koçluğu sertifikası veren üniversiteler uzaktan eğitim olarak programlar düzenlemektedirler. Eğitim koçluğu sertifikası nasıl alınır inceleyelim.

Başvuru ve kayıt işlemlerinizin tamamlanmasından sonra size öğrenci koçluk eğitimi ile ilgili dersler ve modüller tanımlanacaktır. Eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra öğrendiğiniz bilgi ve becerilerin ölçülmesi için yapılan sınavda başarılı olmalısınız. Eğitim ve sınav başarı ile tamamlandığında e devlette sorgulanan üniversite onaylı MEB’de geçerli öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifikası alabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası Nereden Alınır?

Eğitim koçluğu yapabilmek için mutlaka eğitim koçluğu eğitimi ve sertifikası alınmalıdır. Eğitim koçluğu eğitimi ve sertifikası üniversiteden ya da üniversite ile çalışan kurumlardan alınmaktadır. Öğrenci ve eğitim koçluğu sertifikası veren üniversiteler uzaktan eğitim şeklinde programları bulunmaktadır. Eğitim koçluğu sertifikası nereden alınır sorusunun yanıtlarına geçelim.

Kurumumuz bu amaçla, eğitim koçluğu eğitimi veren üniversiteler ile iş birliği ile öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifika programı hazırlamıştır. Eğitim koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi online uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır.  Eğitim programına kayıt formunu doldurarak hemen başlayabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Eğitimi Fiyatları

Eğitim koçluğu eğitimi fiyatları ve ödeme seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerimizden eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız, eğitim koçluğu sertifikası ücretleri, ödeme seçenekleri ve eğitim hakkında detaylı bilgi vermek için en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğitim koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi alan bireylerin birçok farklı istihdam alanında çalışma fırsatları bulunmaktadır. İşte bu alanda çalışabileceğiniz bazı potansiyel istihdam alanları:

 • Eğitim Kurumları
 • Koçluk Merkezleri
 • Özel Eğitim Kurumları
 • Sosyal Hizmet Kuruluşları
 • Öğrenci Gelişim Merkezleri
 • Eğitim Danışmanlık Şirketleri
 • Kariyer Geliştirme Merkezleri
 • Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezleri
Koçluk Meslek Tanımı (MYK Meslek Tanımı) Nasıldır?

Koç, kalite normları, hizmet prosedürleri ve yasal süreçler çerçevesinde; koçluğa ait süreçlerin iş organizasyonları ve süreçleri başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir. Koç, müşterilerinin profesyonel ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.
29/6/2013 tarih ve sayılı 28692 resmi gazetede duyurulmuştur; Koç ulusal meslek standardı (standart kodu: 13UMS0318-6), sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Eğitim İçeriği Nasıldır?

 • Öğrenci Koçluğu Sistemi, Eğitim Sistemi, Sınav Sistemi
 • Çoklu Zeka Kuramı, Kişilik Yapısı ve Türleri
 • Aile ile Etkili İletişim, Ergenle Etkili İletişim
 • Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
 • Kariyer Planlaması ve Hedef Belirleme
 • Stresle Başa Çıkma, Çatışma Çözme Becerisi
 • Dikkat Konsantrasyon, Sorumluluk Bilinci, Motivasyon
 • Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
 • Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
 • Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
 • Sınava Hazırlık Sürecinde Öğrenci Takibi
 • Zaman Yönetimi, Sınav Teknikleri
 • Öğrenciyi Tanımak-Keşfetmek
 • Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
 • Pozitif Yaşam Becerileri, Atılganlık Eğitimi
 • Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
 • Akran Baskısı-Hayır Diyebilme becerisi
 • Analitik Düşünme ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Öğrenicinin Doğru Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi

Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi sertifika kursu, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Peki eğitim koçluğu sertifikası ne kadar sürede alınır? Eğitim koçluğu eğitimi süresi 30 gündür. Eğitime ait videolar ve eğitim koçluğu dokümanları pdf olarak uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 30 Gün / 120 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders (A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Üniversite onaylı sertifika

Eğitim derslerini kısa sürede tamamlayarak, sınava belirlenen tarihten daha önce girebilirsiniz. Sertifika işlemleriniz de daha kısa sürede tamamlanır.

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi sertifika kursu kurs programı hakkında bilgi almak için Whatsapp ve iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz ya da Hemen Bilgi Al formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız detaylı bilgi vermek için en kısa sürede sizlere dönüş yapacaklardır. Eğitim koçluğu eğitimi ve eğitim koçu sertifikası almak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın