Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır Gerekli Evraklar Nelerdir?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır Gerekli Evraklar Nelerdir?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır? Egzersiz yönetmeliği ve ders dışı egzersiz yönetmeliği kapsamında öğretmenler öğrencilere ders dışı zamanlarda dersler açabilir. Açacakları egzersizleri ders dışı egzersiz yönetmeliği güncel haline göre hareket ederler. Ders dışı egzersiz planı yönetmeliği kapsamında egzersiz açılabilecek alanlar ve egzersiz açmak için gerekli belgeler belirtilmiştir. Okulda egzersiz nasıl açılır, Egzersizi kimler açabilir, egzersiz başvuru tarihleri, egzersiz kaç saat açılabilir gibi sorular ayrıntılı biçimde Ders dışı egzersiz yönetmeliği ile belirtilmiştir.

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır?

Egzersiz nedir?, MEB de egzersiz nasıl açılır?, Egzersiz Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?, Egzersiz İçin Gerekli Form ve Dokümanlar Nelerdir?, Hafta ‘da Kaç Saat Egzersiz Açılabilir ?, Egzersizleri Kim Onaylar? MEB’de egzersiz açmakla ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalıştık. Ayrıca 2010 / 49 sayılı Genelgeyi de indirmek için gerekli bölüme tıklayınız.

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı genelgeyle, Bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Meb Ders Dışı Egzersiz Faaliyetleri

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. 2010 /49 Sayılı genelge kapsamında ders dışı egzersiz faaliyetleri konuları belirlenmiştir.

Egzersiz (Ders dışı eğitim) nedir?

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi için ders dışında yapılacak eğitim çalışmalarının bütününe egzersiz denilmektedir.

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır?

MEB’de egzersiz açmak için öncelikle bağlı olduğunuz İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamış olduğu duyuruları dikkate alınız. Egzersiz açabileceğiniz başlıklar 2010 /49 sayılı genelge kapsamında belirlenmiştir. Ayrıca İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün insiyatifi ile 2010 / 49 sayılı genelge de yer almayan bazı başlıklarda da egzersiz faaliyeti açılabilmektedir. Örneğin Akıl ve Zeka Oyunları , Diksiyon , Hızlı Okuma vb.

2010 / 49 sayılı genelge dışında Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında da bir çok konuda egzersiz açabilirsiniz.

Kimler Egzersiz Açabilir?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. 2010 / 49 Sayılı Ders Dışı Faaliyetleri Genelgesinde yer aldığı gibi ;  kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalarda sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Gri Danışmanlık ‘dan almış olduğunuz Kamu Üniversitesi Onaylı , Eğitmenlik Belgeleri ile egzersiz açabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi , Hızlı Okuma Eğitmenliği Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi ve Satranç Eğitmen Eğitimi için başvurunuzu yapın sizleri bilgilendirelim.

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır ? Kimlerin Egzersiz Yapacağı Ne Zaman Belirlenir?

Okullarda kimlerin egzersiz yapacağı Sene başındaki Şube Öğretmenler Kurulu toplantısında belirlenir.

% 6 lik Dilim Nasıl Hesaplanır?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. Okulun bir ders yılındaki toplam ders saatinin hesaplanmasında, dersler yönüyle herhangi bir sınırlandırma yapılmayacak, o okuldaki her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde okutulması gereken tüm derslerin ders saati süreleri toplamı dikkate alınacaktır. Bu süre, her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda bu kapsamda yapılacak etkinlikler için kullanılabilecek toplam ders saati süresi olacaktır. MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. Bu bakımdan, her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Örneğin; on altı sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuz iki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 16x2x30x32=30720 saat ders okutulacaktır. Bunun %6 i olan 1536 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azamî olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.

Egzersizler Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. Eğitim Kurumu müdürlükleri, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptar. Etkinliklerin yürütülmesinde esas olacak programı hazırlanarak ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yürürlüğe konur.

Egzersizleri Kim Onaylar?

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ne tür etkinlikler yürütüleceği; “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar”da konu başlıkları, belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydıyla, yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususların tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim-öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, illerde ise il millî eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır.

Egzersizlerde Ders Saatinin Süresi Ne Kadardır?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. Haftada Kaç Saat Egzersiz Açabilirim, Egzersizler Haftada Kaç Saat Yapılır?

Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde, etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınacaktır. Yani bulunduğunuz okuldaki 1 ders saatine karşılık gelmektedir. Örneğin ilköğretim okullarında 1 ders saati 40 dakikadır.

Egzersizlerde haftada kaç saat yapılır?

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Hangi Branşlarda Egzersiz Yapılır ve En Az Kaç Öğrenciyle Yapılır?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır. Etkinlik Alanı En Az Öğrenci Sayısı

 • İzcilik 12
 • Beden Eğitimi Ve Spor Çalışmaları
  a) Futbol 18
  b) Hentbol 14
  c) Basketbol 12
  ç) Voleybol 12
  d) Atletizm 12
  e) Güreş 10
  f) Badminton 8
  g) Kros 8
  ğ) Judo 7
  h) Karate 7
  ı) Tekvando 7
  i) Masa Tenisi 6
  j) Jimnastik 6
  k) Yüzme 6
  l) Satranç 6
  m) Boks 6
  n) Eskrim 6
  o) Kayak 6
  ö) Oryantiring 6
 • Halk Oyunları 12
 • Güzel Sanatlar 8
  a) Plastik Sanatlar
  1) Resim
  2) Heykel
  3) Mimari
  b) Fonetik Sanatlar
  1) Müzik
  2) Edebiyat
  c) Dramatik Sanatlar
  1) Tiyatro
  2) Opera
  3) Bale
  4) Drama
  5) Sinema
  ç) Havacılık (**) 8
  1) Model Uçak
  2) Model Roket
  3) R/C Model Uçak
  Bilim Olimpiyatları Ve Proje Çalışmaları (*) (***)
  En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

Açıklama:
“(*) En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.
(**) Etkinlik programı, Türk Hava Kurumu ile koordineli olarak etkinliğin yürütüleceği okul müdürlükleri tarafından hazırlanır. MEB de Egzersiz Nasıl Açılır

(***) Tübitak koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülür.

Egzersizler Ne Zaman Durdurulur?

Aşağıdaki hallerde etkinlikler durdurulur.

1.Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına

düşmesi.

2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması.

3.Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması. MEB de Egzersiz Nasıl Açılır

Aynı Branşlarda Egzersiz Yapılabilir mi?

Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmeyecektir.

Örnek:6 kişiden oluşan bir satranç egzersizi için sadece bir öğretmen görevlendirilir.

Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %6 ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir. MEB de Egzersiz Nasıl Açılır

Örnek: Oluşturulan her 6 kişilik 3 satranç grubuna 3 öğretmen görevlendirilir.

Kimler Egzersiz Yapamaz?

1-Kurumun müdürü

2-Müdür başyardımcısı

3-Müdür yardımcıları

Vekaleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmeyecek ve ek

ders ücreti ödenmeyecektir.

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır , 2010/49

Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.

MEB’de Egzersiz Açmak İçin Alınması Gerekli Sertifika Programları

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı için TIKLAYINIZ

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği Sertifika Programı için TIKLAYINIZ

Satranç Eğitmenliği Sertifika Programı için TIKLAYINIZ

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı için TIKLAYINIZ

Kodlama ve Robotik eğitmenliği Sertifika Programı TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın