iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri. Problemler mantık yoluyla çözülebildiği gibi, bazıları duygusal deneknluk, bazılarının ise yalnızca yeni bakış açısından olayları görme ile çözümlenebileceği vurgulanmıştır Bireyler, problem çözmede, kişiden kişiye değişen yaklaşımlar kullanmaktadır. Yaşam koçluğunda ki sistem “güçlü sorular tekniği” ile kişinin olaya farklı bakmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri. Problemin çözümünde ilk adım, problemin unsurları arasındaki bağı tespit etmek ve engelleri aşmayı sağlayacak bilgi birikimini kullanmaktır. Birey, problemle karşı karşıya kaldığında, sahip olduğu değerler ve yargılardan hareketle akıl yürüterek çözümde kullanılacağı yeni bilgiler, hipotezler oluşturmaktadır. Bu hipotezler değerlendirilerek çözüme ulaşılmaya çalışmaktadır. Koç, tüm bu süreçlerin “sesli düşünme”ye dönüşmesini sağlayarak bir düzen içinde ilerlemeye yardımcı olmaktadır.

Eğitim ve Öğrenci koçluğu sertifikası alabileceğiniz Gri danışmanlık – Üniversite iş birliği ile hazırlanan öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifika programı içeriğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri. Koçluk sistemi problem çözmeye, bilişsel, duygusal ve sosyal boyuttan bakarak yaklaşmaktadır. Bilişsel boyut; eğitimlerden, kişisel deneyimlerden, diğer insanların deneyimlerinden öğrendiklerinin ışığında problemin ortaya koyulması ve çeşitli çözüm yollarının sonuçlarını düşünerek en uygun çözüme karar verme gibi bilişsel süreçleri içeren bir boyuttur. Problem çözme sürecinde bireyin karşılaştığı engellerin bireyde yarattığı duygusal boyuttan da söz edilmektedir. Bu duygular, kişide problem çözme sürecini kolaylaştıran ve zorlaştıran etkilere sahip olması açısından, bu duyguların farkındalık yüzeyine çıkarılması kişinin sağlığı açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Diğer bir ifade ile problem çözme sürecinde, bilişsel süreçler problemin ortaya konması ve doğru çözüm yolunun belirlenmesinde etkili rol oynarken, duygusal boyut problemin yarattığı gerilimin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığı görülmüştür. Benzer problem durumlarında, başka kişilerin neler yaptığını öğrenmek, konu hakkında yazılı kaynaklara başvurmak gibi sosyal eylemlerden oluşan problem çözümünün sosyal boyutunu oluşturmaktadır.

Bingham, etkin problem çözme becerisi için çocuğa öğretilmesi gereken özellikleri sıralamıştır:

BİREYİN PROBLEMİ ÇÖZECEĞİNE DAİR ÜMİDE SAHİP OLMASI,
PROBLEMİN YARATTIĞI GERGİNLİĞİN OLUMLU ENERJİYE DÖNÜŞTÜREBİLMESİ,
PROBLEMİ ÖĞRENME FIRSATI OLARAK GÖRMEK,
PROBLEM ÇÖZMEYE GÜDÜLENMİŞ OLMAK,

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme Yöntemleri

Problem çözme becerisi merakın teşvik edildiği, fikirlerin tartışıldığı, bireylerin duygularının dikkate alındığı, bireysel ihtiyaçların göz önüne alındığı ortamlarda geliştiğinin altını çizmiştir. Koç, kişiye bu özellikleri kazanması için yardım etmektedir.

Problemleri çözmek için sistematik bir yöntem kullanmak gerekir. Bu konuda birçok yöntem geliştirilmiştir, bu bölümde koçluk sisteminin bireysel seanslarda kullandığı teknikler anlatılmıştır.

Koçluk Çalışmasında Problem Çözme

5N ve 1K Tekniği: Bu teknik, “Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl, Kim” sorularının sorulmasıyla oluşan, gazetecilikte da olayla ilgili bilgi edinilmesine kullanılan bir yöntemdir. Bu sorularla, olay hakkında gerekli ve önemli bilgiler elde edilmiş olmaktadır. Amaç, problemle ilgili bilginin sistematik olarak toplanmasıdır. Bu bilginin ışığında, kişi probleme yeni bakış açılarını oluşturacaktır. Problemin çözümünde, problemin unsurları tespit etmek, arasındaki bağı görmek için ön adımdır. Koçluk, problem çözmeye yaklaşırken ilk bu bağın görülmesi ile başlamaktadır.

Matriks Tekniği : Problemi oluşturan unsurlar liste halinde sıralanmasına dayanmaktadır. Unsurların farklı kombinasyonları arasında çözüme götüren fikirler çıkmaktadır. Bu yöntemde, problemi tanımlamada kullanılan tekniklerden birini oluşturmaktadır. Her problem farklı oluşumdan meydana geldiği için ve birden fazla çözüm seçeneği kişiyi en verimli sonuça ulaştıracaktır. Bu varsayımdan hareketle koç ile müşterisi çeşitli çözüm yollarının olası sonuçları dair çalışma yapmaktadırlar.

Artı – Eksi – İlginç (AEİ) Tekniği : Üç sütundan oluşan basit bir listeleme tekniğidir. Artı sütununa olayla veya problemle ilgili olumlu düşünceler, gözlemler veya izlenimler yazılır. Eksi sütununa olayla ilgili olumsuz düşünceler, izlenimler, gözlemler yazılır. İlginç sütununa da bu iki kapsama girmeyen düşünceler, izlenimler, gözlemler yazılır. Problem haritası yapıldığından bu aşamadan sonra izlenecek rotayı belirlemek çok daha kolay olacaktır. Problemin tanımlanmasından sonra 360 derece bakış çalışmaları başlamaktadır. Müşteri koçla olayları yeniden değerlendirme fırsatı bulmaktadır. Bu yeniden değerlendirme, farklı çözüm yollarını da getirebilmektedir.

Kontrol Listesi Tekniği : Bu teknikte, yeni fikir üretilebilmesine katkı sağlamak ve planlanan eylemlerin geçerliliğini sınamak amacıyla soru listesi oluşturulur. Hazırlanan kontrol listesinde tek eylem adımını içerir ve bununla ilgili sorulardan oluşur (Rawlinson, 1995:41). Koçun verdiği “ev ödevleri”nden biri de liste çıkarmaktır, bu yöntem kişinin problemi net görmesini de sağlamaktadır. Koçluk Çalışmasında Problem Çözme

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır ?

Üniversite onaylı uluslararası geçerli öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifikası almak ister misiniz? Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitimi artık Türkiye’nin her yerinde. Online olarak hazırlanmış bu eğitimimiz sayesinde eğitime Türkiye’nin her yerinden katılabilirsiniz.

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifika programına hemen başvurup, öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifikanızı alabilirsiniz. Eğitimlerimiz uzaktan eğitim ile gerçekleşmektedir.

Uzaktan Eğitim İle Yapılan Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programına Başvurmak ve Katılmak İçin Tıklayınız

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın