Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sakarya Sokak No: 35 Kat: 1 34844 Maltepe / İSTANBUL

Hasta Kayıt Görevlisi Nedir

Hasta Kayıt Görevlisi Nedir

Hasta Kayıt Görevlisi nedir, ne iş yapar, maaşı, nasıl olunur

Hasta Kayıt Görevlisi

Meslek Ana Grubu : Büro Ve Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu : Resepsiyonistler ve ilgili danışma elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili her türlü kayıt ve işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları:

Hasta Kayıt Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disiplinini sağlamak,

b) Yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik ederek künyelerini saptamak ve hasta kabul defterine yazmak,

c) Herhangi bir nedenle istenen bilgileri veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyen hastaların kimliklerinin saptanması için baştabibe ve nöbetçi tabibe bilgi vermek,

d) Hasta kabul defterine hastaların ayrıntılı kimlikleriyle beraber giriş tarih ve saatlerini, geldikleri yeri ve açık adreslerini, hangi servise yatırıldıklarını, çıkardıklarında çıkış tarihleriyle protokol numaralarını, hastalık ve sonuçlarını tabeladan naklen kayıt ve işaret etmek

e) Ölenlerin gün ve saati ile cesetleri hakkında ne gibi işlem yapıldığını kurumca nereye gömüldüklerini ve ailesine teslim edilenleri ayrıca yazmak,

f) Doğan çocuğun doğum günü ve saati, ana ve babasının adı ve soyadı ile tabiiyet ve dinleri, çocuğun cinsiyetini kabul defterine işlemek,

g) Doğan çocukların doğumlarını, ilgili cetvellere kaydederek bir ay içinde baştabiplik yoluyla nüfus idarelerine bildirmek,

h) Ölen hastaların ölüm haber ihbar varakasını düzenlemek,

i) Her gün hastaneye kaç hasta girip çıktığını ve kaç ölüm olduğunu bir cetvel halinde düzenleyip ertesi gün sabahleyin ve sonunda da günlük cetvellerin toplamını yaparak sağlık istatistikçisine, yoksa hastane müdürüne vermek, Hasta emanet eşya deposunda ayrıca bir görevli bulunmadığı takdirde, yatan ve çıkan hastaların elbise para ve değerli eşyaları hakkında ilgili hükümlere göre işlemleri yapmak,

k) Devlet daire ve kurumlarına mensup bir kimsenin kurumda ölümü halinde, mensup olduğu daire ve kuruma ölümün vukuu ve teşhisinin resmi bir yazı ile en kısa zamanda bildirilmesi için gereken işlemleri yapmak,

l) Yatan hastaların ziyaretçiler tarafından kolayca bulunması için sosyal hizmet, sosyal servis, halkla ilişkiler veya müracaata, yatan ve çıkan hastaları muntazam ve zamanında bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

HASTA KAYIT KABUL İŞLEMLERİ Sertifikası Almak İster misiniz? Başvurmak ve Ayrıntılı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp ile Görüşmeyi Başlat