Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı

Çocuk değerlendirme testleri ile bireylerin bilişsel yapıları ve gelişim süreçleri takip edilebilir ve kişiye özel değerlendirmeler yapılabilir. Üniversite iş birliği ile uzaktan online eğitim şeklinde yapılan eğitime katılarak üniversite onaylı e devlette sorgulanabilen sertifika sahibi olabilirsiniz.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sertifika Kursu Nedir?

Her bireyin bilişsel yapıları ve gelişim süreçleri birbirlerinden farklıdır. Bireyler özel olarak incelenmeli ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler çocuk değerlendirme testleri ile mümkündür.

Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerden oluşmaktadır. Sağlıklı bireyler çocukluk dönemleri sağlıklı geçenlerden oluşmaktadır. Çocuklarla ilgili bölümlerden mezun olmuş olanların ve psikoloji mezunlarının iyi bir çocuk değerlendirme testleri eğitimi alması gerekmektedir.

Alanında uzman tecrübeli eğitim kadrosu tarafından üniversite iş birliği ile çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı sertifika programı hazırlanmıştır. Bu program, en yeni uygulamaları ve çocuk pedagojisi çalışmalarını içermektedir.

Çocukların fiziksel, ruhsal ve bilişsel düzeyde değerlendirilmesi için kullanılan yöntem ve teknikleri içeren çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı sertifika programı, bu alanda kullanılan ve sonuçları dünya tarafından kabul görmüş tekniklerin eğitimcilere kazandırılmasını hedefler. 

Çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı sertifika programı sonunda üniversite onaylı e devlette sorgulanabilen çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı sertifikası sahibi olacaksınız. Alınan bu sertifika ile rakiplerinize fark atarak bir adım öne çıkacaksınız.

Bu sertifika programına katılarak standardizasyonu yapılmış en güvenilir çocuk testleri çalışmalarını içeren bir eğitim alacaksınız. Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve çocuklarla ilgili bölümlerin herhangi birinden yeni mezun olduysanız aldığınız bu uzmanlık sertifikalarıyla daha rahat iş bulacaksınız.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Nedir?

Bireylerin sağlıklı gelişimleri, her yaş döneminde sorumluluk alınması ve hazırbulunuşluk ile verilen görevleri yerine getirmelerini kolaylaştırır.

Çocukluk döneminin sağlıklı geçirilmesi bireyin, ileriki yaşlardaki başarılarını da etkilemektedir. Sağlıklı gelişim süreci geçiren çocukların ileriki yaşlarda daha başarılı oldukları ve kendilerini en iyi şekilde geliştirmektedirler. Çocukluk döneminde yaşanan aksamalar yetişkin ve yaşlılık dönemlerindeki problemleri de beraberinde getirir.

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi alan Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi mezunları ya da öğretmenleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenleri, Psikolog ve Psikiyatr’lar tarafından uygulanan bu testler toplumsal sağlık açısından da önem taşır. 

Gelişim figürleri, insan resmi çizme, görsel motor algılama, Ankara gelişim envanteri, okul olgunluğu ölçümü vb. testleri içeren Çocuk Değerlendirme Testleri, geleceğin bireylerinin duygu düşüncelerini anlamanın yanı sıra, fiziksel ve zihinsel yeterliliklerinin de tespit edilmesinde kullanılır. 

Çocuk gelişimini bütünsel olarak ele alan ve her bir alanda çocukları değerlendirerek onlara daha iyi bir gelecek sunmak üzere kullanılan Çocuk Değerlendirme testleri hem ebeveynlerin hem de eğitimci ve psikologların en büyük yardımcılarından biridir. 

Çocuk Değerlendirme Testleri Nedir?

Bireylerin gelişimleri, ana rahminden ölümlerine kadar süren zihinsel, fiziksel, dil ve sosyal olarak ilerlemeleri ve bu ilerlemelerin kademelendirilmesi sürecinin tamamını içerisine alır.

Doğumdan hemen sonraki süreçlerde yaş ve beden değişimi, bireyin hayatı boyunca ihtiyaç hissedeceği temel niteliklerle birlikte ileri yaşlara yönelik düzenli olarak gerçekleşir. Ergenlik ve sonrası gençlik ve yaşlılık sürecine kadar olgunlaşma ve öğrenme gerçekleşir.

Çocuklarda 0-3 ile 0-6 arası gelişimleri, ileriki yaşlardaki davranışlarının şekillenmesinde çok önemli rol oynar. Bu yaş aralıklarında sosyal, psiko-motor vb. gelişimleri, dil gelişimi ve zihinsel becerileri edinilir. İleriki yaşlarına ilişkin ipuçları bu yaşlarındaki edindiği bilgilerde saklıdır.

Çocukların ileriki yaşlarda karşılaşabilecekleri muhtemel problemlerin tespit edilmesi, gelişimde aksayan yönlere müdahale edilmesi, risk altındaki çocukların gözlemlenmesi, takvim yaşına uygun gelişimsel yöntem ve tekniklerin izlenmesinin kolaylaştırılması, eğitim müfredatlarının oluşturulması, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için gerekli yönlendirmelerin vakit kaybetmeden yapılması gibi alanlarda yardımcı olan Çocukları Değerlendirme ve Testleri, birden fazla alanda uygulanır. 

Çocuklarda; okulda beklenenin altında bir performans gösterme, öğrenme güçlüğü, ödeve başlamakta ve ödev yapmakta zorlanma, verilen görevlerin unutulması, detayları gözden kaçırma, yönergeleri uygulamada zorlanma, dış uyaranlara açık olma, kurallara uymakta zorluk vb. birden fazla semptom ile tespit edilebilen DEHB, Çocuk Değerlendirme Testleri ile önceden tanı konulduğunda gerekli tedavi ve eğitim modellerinin uygulanması ile önlenebilir. 

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

Eğitim programına;

– Psikologlar ve Psikoloji Bölümü Öğrencileri.
– Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları, PDR Öğrencileri.-
– Aile Danışmanları ve Aile Danışmanlığı Öğrencileri.
– Sosyal Hizmet Mezunları ve Sosyal Hizmet Öğrencileri.
– Psikiyatristler ve Psikiyatri Öğrencileri.
– Klinik Psikologlar ve Klinik Psikoloji Öğrencileri.
– Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğrencileri.
– Çocuk Gelişimi Mezunları ve Öğrencileri.
– Diğer Ruh Sağlığı Uzmanları.

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi İçeriği Nasıldır?

AGTE TESTİ / Ankara Gelişim Tarama Envanteri
AGTE testi, yani Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş çocuk ve bebeklere uygulanan, çocuğun gelişimini ölçümleyen 156 maddelik bir testtir. AGTE testi, çocuğun dil-bilişsel, kaba motor, ince motor ve sosyal beceri gelişimlerini ölçümler.

FROSTİG TESTİ
Frostig Görsel Algı Testi, çocuğun el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, mekan ile konumun algılanması, mekan ilişkilerinin algılanması ve şekil sabitliğinin algılanmasını ölçümleyen bir görsel algılama testidir.

BENDER GESTALT TESTİ
Bender-Gestalt Testi, 1938 yılında geliştirilmiş olup, 5-11 yaş gruplarına uygulanan bir görsel motor işlev testidir.

CATTEL 2A TESTİ
CATTEL 2A Testi, 6-14 yaş arası çocuklarda performans ve zekayı ölçümleyen bir testtir.

Catell 3A Zekâ Testi
Objektif testler arasında olan Catell 3A zeka testi üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir.

METROPOLİTAN TESTİ
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocuğun görsel-işitsel dikkatini, kelime bilgilerini, ince motor-kaba motor kas becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi vb. gelişimlerini ölçümleyen bir testtir. Çocuk değerlendirme testleri

GESELL TESTİ GELİŞİM FİGÜRLERİ
Gesell Testi, 3-7 yaş arasındaki çocukların ince motor becerilerini, görsel algı ve motor becerilerini ölçümleyen, zeka gelişimlerinin yaşıtlarına oranla ne durumda olduğunu ölçümlememize yarayan bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ
Porteus labirentleri, 7-14 yaş arasındaki kişilere uygulanan, toplamda 12 labirentten oluşan bir tür zeka testidir. Süre sınırı yoktur.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Anlama Testi
2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir. Çocukların alıcı dil gelişimini ölçen bir testtir.  100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

Kent E.G.Y.
Bilgiye ve dile dayanan bir testidir 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsının ölçüldüğü bir testtir.

Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı eğitimi sertifika kursu, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitimi süresi 30 gündür. Eğitime ait videolar ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 30 Gün / 100 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders (A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Sertifika, Kamu Üniversitesi Onaylı

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı eğitimi sertifika kursu hakkında eğitim danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için Whatsapp ve iletişim numaramızdan iletişime geçebilir ya da aşağıdaki Hemen Bilgi Al formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız en kısa süre de detaylı bilgi vermek için geri dönüş sağlayacaklardır. Objektif testler sertifikası almak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın