Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sk. No: 35 Kat: 1 Maltepe/İSTANBUL

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Ürün Fiyatı:
3250 TL1750 TL
Kampanya
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile danışmanlığı eğitimi, aile danışmanlığı sertifikası veren üniversiteler iş birliği ile hazırlanmıştır. Düzenlenen aile danışmanlığı kursuna katılarak aile danışmanlığı sertifikası sahibi olabilirsiniz. Aile danışmanlığı uzaktan eğitim şeklinde yapılmakta olup Türkiye’nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Üniversite onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak için hemen başvurabilirsiniz.

SON BAŞVURU 30 OCAK 2021 CUMARTESİ SAAT 23:59

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, 04.09.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “28401 Sayılı Aile danışma merkezleri yönetmeliği” uyarınca tanımlanan ve aile bireylerine verilen hizmet olarak adlandırılmaktadır.

Aile danışmanlığı , incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlara, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlara destek olan profesyonel yardımdır . Aile danışmanlığı yapabilmek için aile danışmanlığı sertifikası almalısınız.

Aynı evde yaşayan insanların evlenme, ayrılma ya da boşanma süreçlerinde yaşadıkları problemlerin çözümünde yardımcı olur. Aynı zamanda ailedeki bireylerin birbirleri yaşadıkları sorunlar ya da yeni aile düzenine geçmenin zorlukları konusunda destek aldıkları psikoterapi türüdür.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçınılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

Aile danışmanı olmak ve aile danışmanı sertifikası almak için, aile danışmanlığı yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerin düzenlemiş oldukları programa katılmak ve programı başarı ile tamamlamak gerekir. Aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, Aile danışmanı unvanı alabilir. Aile danışmanlığı eğitimi MEB onaylı ya da üniversite onaylı olabilir. Bu programları başarı ile tamamlayanlara Aile Danışmanı olabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Nedir?

Aile danışmanlığı sertifikası veren üniversiteler 2020 eğitimlerini, aile danışmanlığı eğitimleri yönetmeliği “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” hazırlanan ve 04 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile danışma merkezleri yönetmeliği “ne uygun olarak vermektedirler. Aile danışmanlığı eğitimi,  04.09.2012 tarihinde yayınlanıp yürürlükte olan 28401 Sayılı yönetmelikte belirtilen şartlarda yapılan eğitimdir. Bu eğitim programı en az 300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon olarak 450 saatlik olmalıdır.

Aile danışma merkezleri yönetmeliği gereğince üniversite kurumlarının, üniversite ile anlaşmalı ( sertifikasının üniversite tarafından verilen eğitimler ) ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlar tarafından açılan eğitimlerdir.

Aile danışmanı sertifika programı, aile bireylerinin sorunlarının yaşadığı sorunların ana kaynağını her yönü ile araştıracak ve çözümler sunacak donanıma sahip aile danışmanı olmak isteyen kişilerin katılması gereken eğitim programıdır.

Aile danışmanlığının amaçlarını, aile içerisinde yaşanan sorunların çözümü adına psikolojik destek vermek, aile bireyleri arasında iletişimi güçlendirmek, birbirlerine karşı duyarlılıklarını artırmak olarak sıralanabilir.

Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

Nasıl aile danışmanı olunur? Aile danışmanı olmak için, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Bölüm mezuniyet şartlarını sağlayıp aile danışmanlığı eğitimi veren üniversiteler yada Milli eğitim bakanlığına bağlı kurumların yönetmeliğe uygun olarak düzenledikleri programa katılarak başarılı olanlar aile danışmanı olurlar.

Aile yasası çerçevesinde, aile danışmanı olarak , aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları üzerine psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

Aile danışmanı kimler olabilir? Milli Eğitim Bakanlığı ya da aile danışmanlığı eğitimi veren üniversiteler tarafından hazırlanan aile danışmanlığı eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile danışmanlığı eğitimi MEB onaylı ya da üniversite onaylı olarak yapılmaktadır. Bu programları başarı ile tamamlayanlar Aile Danışmanı olabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

Aile danışmanlığı sertifika almak isteyenler öncelikle yönetmelik gereği belirtilen, psikoloji, sosyoloji, hemşirelik, çocuk gelişimi, pdr, rehberlik, tıp fakültesi ve sosyal hizmetler bölümlerinden ve fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Aile danışmanı sertifikası alabilmek için YÖK’e bağlı üniversitelerden yada MEB’e bağlı kurumların 464 saatlik eğitim programlarını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Aile danışmanlığı eğitimi veren üniversiteler 2020 programı çerçevesinde ve iş birliğinde hazırlanan aile danışmanı sertifika programına katılarak sertifika alabilir aile danışmanı olabilirsiniz. Aile terapisi sertifika programı uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. Alınan sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almaz.

Kimler Aile Danışmanlığı Merkezi Açabilir?

Aile danışmanlık sertifikasını alanlar aile danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olurlar. Türkiye’nin her yerinde aile danışma merkezi açabilirler.

Aile danışmanı merkezleri açma ile hazırlanmış kapsamlı içeriği mutlaka incelemelisiniz. İçeriğe Aile danışmanı merkezi açma şartları  bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Kimler Alabilir?

Aile danışmanlığı eğitimi kimler alabilir? Eğitime;

 • Pdr,
 • Tıp,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji
 • Hemşirelik,
 • Sosyal Hizmet,
 • Çocuk Gelişimi,

Alanlarından birinin en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar katılabilirler.

Ayrıca bu bölümleri bitirenlerden aile danışmanlığı yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılmaktadır. Aile danışma merkezlerinde çalışmak için sertifika almalarına gerek yoktur.

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Aile danışmanı, aile bireyleri arasındaki sorunların, aileyi nasıl etkilediği üzerinde durarak, aileyi oluşturan tüm bireylerin katılımı ile çözümler arayan uzman kişilerdir. Aile içindeki sorunlara bütüncül bakış açısıyla yaklaşır, bireylere kurallar, roller ya da problem çözme yeteneklerinin kazandırılmasını amaçlar.

Danışmanlık sürecinde aile bireylerine çeşitli testler uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Aile ve bireylerindeki temel sorunlar belirlendikten sonra danışmanlık hizmeti yapar. Danışmanlık hizmetinin sonunda her bir bireye sağlıklı ruh hali kazandırılarak aile içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşama becerisi kazandırılır.

Aile danışmanlık sertifikası alarak aile danışmanlığı yapan Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken aile danışmanı, bireylerden her birinin;

 • Diğerlerini saygı ile dinlemesine,
 • Diğerlerinin bakış açısını görmesine ve anlamasına,
 • Diğerlerin karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dil ile ifade etmelerine, diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
 • Soruna yönelik olarak konuşmasına,
 • Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
 • Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığının inceleme konusu , aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.

Aile danışmanlığı sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Bazen ayrılma kararı alan eşler, bununla birlikte özellikle çocukları varsa “Biz Nasıl Sağlıklı Ayrılabiliriz?” sorusunu sağlamak için de böyle bir uzmana başvurabilirler. Bu durumda uzman (aile danışmanı) eşlerin verdiği bu karardan emin olup olmadıklarını ve kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir. Bu yönde verilen destekte bir çok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşmaları sağlanır.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Aile danışmanı iş ilanları çok olan ve iş fırsatları yüksek olan bir meslektir. Aile danışmanlığı sertifikası alan meslek elamanları ve mesleğin yeterliliğini sağlayanlar;

 • Aile danışmanlık merkezi açılabilirler.
 • Aile danışmanlık merkezinde çalışabilirler.
 • Bireysel kliniklerde çalışabilirler.
 • SHÇEK’e bağlı aile danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler
 • Kurumların aile danışmanlık birimlerinde çalışabilirler.
Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi İçeriği Nasıldır?

Aile danışmanlığı sertifikası veren üniversiteler 2021 eğitim programı içeriği;

 • İletişim teknikleri ve aile içi iletişim süreci
 • Aile koçu ve danışmanının çocukla oyun terapisi ve çocuklu ailelere yaklaşımlar
 • Aile danışmanlığına geştalt terapi tekniklerinin uygulanması
 • Temel Danışmanlık Becerileri
 • Danışmanlık, dirençle baş etme teknikleri ve kaygılı bireylerle danışma becerileri
 • Aile koçluğu ve danışmanlığında kullanılan teknikler
 • Pozitif yaşam, çatışma ve problem çözme becerileri
 • Aile danışmanlığında değişen toplumda değişen değerler çalışması
 • Bilinmesi gereken hukuksal kavramlar- nişanlılık, nikâh, evlilik
 • Duygu yönetimi
 • Aile danışmanlığında yeni kuramsal yaklaşımlar
 • Psikolojik danışmanlık kuramları ve uygulamaları
 • Aldatma-tükenmişlik-çocuklarda cinsel kimlik
 • Objektif testler
 • Çocuk ve ergenle uyum ve davranış problemleri,
 • Aile danışmanlığında inanç sistemleri
 • Bağımlılık problemi olan bireylerle çalışma teknikleri ve aile koçluğu
 • Aile koçluğu, aile danışmanlığında psikodrama
 • Aile danışmanının öğrencilerle çalışması ve koçluk hizmeti
 • Ergenlik süreci, ergenlerin kişilik yapısı, çoklu zeka kuramı
 • Hedef belirlemenin önemi
 • Cinsel terapi modüllerine giriş
 • Cinsel gelişim eğitim ve danışmanlık
 • Kısa süreli çözüm odaklı terapi
 • Psikolojik danışma becerileri
 • Cinsel terapi modül 1, 2, 3,4
 • Bilişsel davranışçı terapi ve aile danışmanlığında aldatma
 • Yas terapisi danışmanlık becerileri, travmada krize müdahale
 • Problemli çocuk davranışlarında aile danışmanı ve bilişsel davranışçı terapi
 • Anormal davranışlar,
 • Online danışma becerileri,
 • Evlilikte uyumu ve doyumu etkileyen faktörler.
 • Anormal davranışlar ve aile danışmanı
 • Kişiler arası problem çözme becerileri

Eğitim Süresi ve Şekli

Aile danışmanlığı sertifika programı, uzaktan eğitim yöntemiyle internet üzerinden a-senkron sistemi ile verilmektedir. Eğitim süresi 120 gündür. Eğitimle ilgili ders videoları ve dokümanları uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olacaktır.

Katılım sağlayanlar eğitime diledikleri gün ve saatlerde girerek eğitimlerini tamamlayabilirler. Eğitimin sonunda aile danışmanı sınavını başarı ile tamamlayanlar 480 saatlik üniversite onaylı sertifika almaktadırlar.

Eğitim Süresi: 120 Gün / 480 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron)

Katılımcı Sayısı: 15 kişi

Sınav Tarihi: Sınav Tarihi Eğitimin Görüleceği Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Duyurulacaktır.

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan Eğitim Sistemiyle, Çoktan Seçmeli Test

Sınav Soru Sayısı: 50

Sertifika Sınav Hakkı: 4

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Sertifika, Kamu Üniversitesi Onaylı

Aile Danışmanlığına Nasıl Başvurulur? Nasıl Detaylı Bilgi Alınır?

Aile danışmanlığı eğitimi hakkında eğitim danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için  Whatsapp ve iletişim” numaralarından iletişime geçebilir yada aşağıdaki “Hemen Bilgi Al” başlıklı iletişim formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede detaylı bilgi vermek için sizlere dönüş yapacaklardır. Aile danışmanı sertifikası almak için kayıt formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Hemen Bilgi Al

  Bilgi Almak İstediğiniz Kursu Seçin

  Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
  × Whatsapp