Yaratıcı Drama Nedir?

 

Yaratıcı Drama

 

İngiltere’de “eğitimde drama”, Almanya’da “oyun ve tiyatro eğitbilimi”, Amerika’da da “yaratıcı drama” olarak ünlenen, yaratıcı drama ya da eğitimde drama alanına yakın zamanda süreç drama da denilmektedir. Yaratıcı drama ya da eğitimde drama alanının günümüzde, özellikle de ülkemizde, yaygın bir alan olma niteliği kazandığı görülmektedir. Dramanın, yayılırken bilimsel, eğitsel, sanatsal ve kültürel boyutlarının ya da niteliklerinin göz ardı edilmemesi önemlidir. Dramayı çekici kılan, çok yönlülüğü ve oynamaya/canlandırmaya dayalı etkili dilidir. Ancak, tüm diğer bilimsel alanlar gibi, drama eğitimi de uzun bir süreç içinde öğrenilmelidir.

Dramayı tanımlayabilmek oldukça zor olmakla birlikte, drama için oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir. Drama, tüm grubun katılımıyla yaratılabileceği gibi, küçük gruplarla da oynanabilir. Drama eğitimi de, ancak bu alanı bilen öğretmenlerle yapılabilir ya da yapılmalıdır.

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir konuyu , soyut yada somut bir kavramı veya bir davranışı, kendi duygu,düşünce,gözlem, deneyim.hayal gücü ve yaşantılarından yola çıkarak eyleme dönüştürdüğü ve yeniden yapılandırarak anlamlandırdığı eylemsel süreçtir.

” Dramanın bir çok tanımı yapılmıştır. En kabul gören tanıma göre drama; “Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek canlandırmaktır”

Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir.

 

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

yaratıcı drama nedir, yaratıcı drama örnekleri, yaratıcı dramanın tarihçesi, yaratıcı dramanın yararları, yaratıcı drama egzersiz plan örnekleri, yaratıcı drama eğitmen eğitimi, üniversitesi onaylı yaratıcı drama eğitmen sertifikası, çocuklar için drama nedir, drama temel kavramlar, drama temel konular, drama ve yaratıcı drama nedir, dramada kullanılan kavramlar, dramada oyun nedir, dramada yaratıcılık nedir, eğitici drama nedir, eğitimde yaratıcı drama nedir, eğitimde yaratıcı drama, eğitimde yaratıcı dramanın önemi, yaratıcı drama dersi, yaratıcı drama dersleri, yaratıcı drama eğitimi, yaratıcı drama eğitimleri, yaratıcı drama kursları,  yaratıcı drama kursu, yaratıcı drama ne demek?, yaratıcı drama nedir?, yaratıcı drama örnekleri, yaratıcı drama özellikleri, yaratıcı drama teknikleri, yaratıcı dramanın genel amaçları, yaratıcı dramanın hedefleri, yaratıcı dramanın içeriği, yaratıcı dramanın kullanıldığı alanlar, yaratıcı dramanın yararları, yaratıcı dramanın yöntemleri

error: Content is protected !!