Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir?

Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Dersi Neden Gereklidir

 

2012-2013 eğitim-öğretim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan seçmeli derslerden bir tanesi de zeka oyunları dersidir. Zeka oyunlarının uygulamaya konmasıyla birçok okulda bu ders seçmeli ders kapsamında öğrencilere seçenek olarak sunulmuştur.

Akıl oyunları dersi olarak da adlandırılan ve bilinen zeka oyunları dersi sayesinde okullarda öğrencilerin eğitimciler tarafından fark edilmesi hedeflenmektedir. Öğretmenlerin, zeka (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmaları sağlanarak, öğrencilerin sahip oldukları potansiyelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim, ezberci eğitim çerçevesinde hareket eden öğretmen ve öğrencilerin bu derste ezberci yaklaşımlarının etkisiz kalacağı açıktır. Şöyle ki, elbette var olan oyunların kurallarının bilinmesi gerekir, bu kısma ezber kısmı diyebiliriz, ama kuralları bilmek oyunu kazanmak manasına gelmez. Kurallar teoride varlığını bir noktaya kadar sürdürebilir.

Öğrencilerin, karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 5. Sınıftan 8. sınıfa kadar düzenlenen bir zeka oyunları dersi öğretim programı mevcut. Okullardaki seçmeli zekâ oyunları dersi ve bu ders kapsamındaki uygulamalar zeka oyunları dersi öğretim programına göre yürütülmeye çalışılıyor.

Fakat bu konuda bazı yetersizlikler var. En önemli problemlerden birisi akıl oyunları derslerini yürütecek öğretmen sıkıntısı. Bu konuda bazı çalışmalar yapılması öncelikli hedeflerden birisi olmalı. Programı uygulama yeterliliğine sahip öğretmenler eğitilmediği takdirde oldukça anlamlı olan bu ders hak ettiği ilgiyi göremeyebilir.

Bir başka açıdan baktığımızda sene başında uygulamaya konan zeka oyunları dersi öğretim programı çeşitli akıl oyunlarını temele alarak geliştirilen bir program gibi gözüküyor. Bu oyunlar çocukların zihinsel gelişimine mutlaka katkı sağlamakta. Bu oyunlar aracılığıyla çocuklar hem eğlenmekte hem de bilişsel beceriler başta olmak üzere çocukların sosyal becerileri de geliştirilmektedir. Fakat çocuklarda bu özelliklerin gelişiminin ölçümü ve raporlanması ile ilgili yapılması gereken çalışmalara ihtiyaç var. Programın ölçme değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Zeka oyunları dersi ile ilgili bir başka konu ise derslerin bütünleştirilmesi yani entegrasyonu ile ilgili bazı gereklilikler.  Hazırlanan akıl oyunları programında yer alan kazanımların diğer derslerle interdisipliner bir bakış içinde ele alınması programın etkisini daha da artırabilir. Diğer derslerde elde edilen beceriler ile akıl oyunları dersindeki kazanımlar birleştirildiğinde daha etkili ve her öğrenciye hitap edebilecek farklılaştırılmış öğrenme süreçleri sağlanabilir.

Bu şekildeki bir yapılandırma ile bu dersin kapsamı 1. ve 4. Sınıflar düzeyine çekilebilir. İlkokul kademesinde yer alan oyun ve fiziksel etkinlikler dersi içinde akıl oyunlarına yer verilebilir. Bu şekildeki uygulamalar yurt dışındaki akıl oyunları uygulamalarında yapılmakta. Ülkemizde de akıl oyunları kapsamında bu tür uygulamalara yer verilmesi öğrenciyi kazanımlarla daha fazla yüz yüze getirecek ve farklı derslerde bu kazanımlara ilişkin becerileri daha da pekiştirebilecektir.  Özellikle ilkokul kademesinde zeka oyunları dersi Matematik, Hayat bilgisi ve Türkçe  derslerine entegre edilmiş bir şekilde ele alınmasının yararlı olabileceği söylenebilir. Ülkemizde bu şekilde entegrasyona dayalı  uygulama yapan kurumlar yer almakta ve bu durumun çocukların motivasyonlarını arttırdığı, konuları pekiştirme şanslarını artırdığı gözlenmiştir.

Bana göre akıl oyunları ya da diğer ismiyle zeka oyunları dersi önemli bir ders ve çocukların gelecekteki süreçlerine olumlu katkı sağlayacak bir ders olmaya aday. Bunun en önemli nedeni ise bireylere kazandırdığı beceriler. Bu ders daha alt sınıflara yaygınlaştırılmalı ve olabildiğince çok çocuğun bu derse erişiminin sağlanması gerekmektedir.

ZEKA VE AKIL OYUNLARI EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK  İÇİN TIKLAYINIZ

error: Content is protected !!