Hasta Kabul Görevlisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur,Nedir, Görevi ve Maaşı 2017

Hasta Kabul Görevlisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur,Nedir, Görevi ve Maaşı 2017

Meslek seçimi insanın hayatında vereceği en önemli kararlardan biri. Günümüzün büyük bir kısmını mesaide geçiriyoruz. Seveceğimiz, kendimize uygun bir meslek seçmezsek iş, işkenceye döner.

Hasta Kabul Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmak,
b) Sosyo ekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler Bölümü ile görüştürülmelerini sağlancakk,
c) Hasta yatış dosyalarını düzenleyerek dosya içine konulan gerekli belgeleri doldurmak,
d) Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirmek,
e) Servislerde yatan günlük hasta mevcutlarının toplamını liste halinde halkla ilişkiler bölümüne göndermek,
f) Hasta çıkışı esnasında hasta dosyaları üzerinde gerekli işlemleri yapmak,
g) İşlemi biten dosyaları arşive göndermek,
h) Doğum ve ölüm tutanaklarını düzenlemek ve ilgili birime göndermek,
i) Hasta kabuldeki haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütmek,
j) Hasta kabul bölümünde kullanılacak olan sarf malzemelerin temini ile ilgili yazışmaları yapmak,
k) Malzeme temini işlemlerini takip etmek,
l) Hasta kabul bölümünde kullanılacak olan demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek,
m) Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtlar tutmak, formları doldurmak ve ilgili birime göndermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Sertifika Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

error: Content is protected !!