Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile Danışmanlığı

Bireylerin aile içinde yaşadıkları sorunlar, bireylerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim yollarının tıkanmasına ve bunların yanı sıra sorunların üst üste yığılarak bireylerin farklı çözüm yolları (evden uzaklaşma, alkol bağımlılığı, boşanma, aldatma ve evi terk etme) aramasına sebep olabilmektedir.

Elbette bu kadarla kalmamakta, bireyleri, diğer yaşam alanlarından da bazı sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bilindiği gibi, aile, toplumsal yapının en küçük parçasıdır. Aile bireyleri, hem bireysel olarak varlıklarını sürdürmekte hem de toplumsal yapının bir parçası olarak rollerini yerine getirmektedirler.

Bu anlamda aile danışmanlığının toplumsal bir boyutu da ortaya çıkmaktadır. Bireylerin aile ortamında yaşadığı sorunlar, toplumsal rollerini ve diğer kişilerle olan etkileşimlerini de olumsuz yönde etkilemekle birlikte, sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.

Aile Danışmanlığının Amacı:

Aile içinde yaşanan, kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile Danışmanlığı sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Bazen ayrılma kararı alan eşler, bununla birlikte özellikle çocukları varsa: “Biz nasıl sağlıklı ayrılabiliriz?” sorusunu sağlamak için de böyle bir uzmana başvurabilirler. Bu durumda uzman, eşlerin verdiği bu karardan emin olup olmadıklarını ve kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir. Bu yönde verilen destekte bir çok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşması sağlanır.

Bilindiği üzere 04.09.2012 tarihinde   yeni “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” Resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla beraber 300 saat teorik30 saat süperviyon olmak üzere toplam 150 saatlik uygulamaeğitim süresinden oluşan 450 saatlik eğitim süresi resmileşerek kesinlik kazandı. Yönetmelikte “Sosyoloji” mezunlarına Aile danışmanı olma yolu açıldı. Merkez açma ve eğitim verme standart ve koşulları yeniden düzenlendi. Daha önce Aile Danışmanlığı Sertifikası alan kişilerin, eğitimlerini 3 yıl içerisinde 450 saate (300 saat teorik + 30 süpervizyon + 120 uygulama olmak üzere) tamamlamaları gerekiyor. Bununla beraber yayımlanan yönetmelik, daha önce Aile Danışma Merkezi ruhsatı alan kurumların da en geç 1 yıl içinde yönetmelikte belirtilen standartlara göre revizyona gitmelerini zorunlu kılıyor.

-Yeni yönetmeliğin “Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri” başlığında yer alan “Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar.” 

-Yeni yönetmeliğin “Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri” başlığında yer alan “Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı sertifika programı eğitimini yürütecek kurum ve kuruluşlarda görev alacak eğiticilerde ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış olmak ya da aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programlarında eğiticilik yapmış olma şartı aranır.” (Madde 14 – 4)ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış ve aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programlarında eğiticilik yapmış olan eğiticilerimiz bulunmaktadır.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMLARI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

error: Content is protected !!