1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

Yangın Eğitici Eğitimi Eğitiminin Amacı

 

İş sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlara; İş yerinde yangın riskinin azaltılması, çıkabilecek yangınlara kendilerini riske atmadan müdahale edebilme ve Acil Durum planına uygun olarak doğru tahliyenin nasıl yapılacağının uygulamalı olarak anlatabilecek yeterlilik kazandırmak.

 

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifikasını Kimler Alabilir?

 

 • İş Güvenliği Uzmanları,
 • İtfaiyeciler,
 • İş Güvenliği ve Yangın Güvenlik Teknikerleri,
 • Yangın Güvenlik Firma çalışanları,
 • İşletmelerin Güvenlik ve Teknik Müdürleri

 

Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı

 

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

 

Yangın Eğitici Eğitiminin İçeriği

 

 • Yetişkin Özellikleri Ve Yetişkin Eğitimi
 • İletişim Becerileri
 • Etkili Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
 • Sunum Teknikleri
 • Değerlendirme Yöntem Ve Teknikleri
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Yangın Önleme Tedbirleri
 • Sanayi Yangınları
 • Otel Ve Topluma Açık Yer Yangınları
 • Yangının Yapısı Ve Bileşenleri
 • Yangın Söndürücülerin Sınıflandırılması Ve Teknik Özellikleri
 • Yangın Algılama, Uyarı, Söndürme Ve Tahliye Sistemlerinin Kullanımı
 • Yangına Neden Olabilecek Risklerin Tespiti
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
 • Yangın İhbar Verme Ve İşletme İçi İletişim
 • Acil Durum Planının Değerlendirilmesi
 • Tahliye Tatbikatında Yapılması Gerekenler
 • Ekip Çalışması
 • Tatbikat
 • Sınav*
  * Eğitim sonunda yapılacak sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar “Üniversite Onaylı Sertifika”  almaya hak kazanacaktır.

 

Yangın Eğitici Eğitimi Kurs Programları 2017

 

*24 ŞUBAT 2017 1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Uzaktan Eğitim – İstanbuL TIKLAYINIZ

 

İstanbul 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Şubat Grubu: 11 Şubat 2017
 • Mart Grubu: 11 Mart 2017
 • Nisan Grubu: 15 Nisan 2017
 • Mayıs Grubu: 13 Mayıs 2017
 • Temmuz Grubu: 01 Temmuz 2017
 • Ağustos Grubu: 05 Ağustos 2017
 • Eylül Grubu: 16 Eylül 2017
 • Ekim Grubu: 14 Ekim 2017
 • Kasım Grubu: 11 Kasım 2017
 • Aralık Grubu: 16 Aralık 2017

 

İzmir 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Şubat Grubu: 18 Şubat 2017
 • Nisan Grubu: 22 Nisan 2017
 • Mayıs Grubu: 27 Mayıs 2017
 • Temmuz Grubu: 08 Temmuz 2017
 • Ağustos Grubu: 05 Ağustos 2017
 • Eylül Grubu: 09 Eylül 2017
 • Ekim Grubu: 14 Ekim 2017
 • Kasım Grubu: 25 Kasım 2017

 

Ankara 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Şubat Grubu: 25 Şubat 2017
 • Mayıs Grubu: 06 Mayıs 2017
 • Temmuz Grubu: 15 Temmuz 2017
 • Ekim Grubu: 21 Ekim 2017
 • Aralık Grubu: 09 Aralık 2017

 

Adana 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Şubat Grubu: 04 Şubat 2017
 • Nisan Grubu: 08 Nisan 2017
 • Haziran Grubu: 10 Haziran 2017
 • Ağustos Grubu: 05 Ağustos 2017
 • Ekim Grubu: 07 Ekim 2017

 

Antalya 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Mart Grubu: 18 Mart 2017
 • Haziran Grubu: 03 Haziran 2017
 • Eylül Grubu: 30 Eylül 2017
 • Ekim Grubu: 14 Ekim 2017
 • Kasım Grubu: 18 Kasım 2017

 

Bursa 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Mart Grubu: 04 Mart 2017
 • Nisan Grubu: 29 Nisan 2017
 • Temmuz Grubu: 22 Temmuz 2017
 • Eylül Grubu: 23 Eylül 2017
 • Aralık Grubu: 02 Aralık 2017

 

Denizli 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Şubat Grubu: 25 Şubat 2017
 • Mayıs Grubu: 20 Mayıs 2017
 • Eylül Grubu: 30 Eylül 2017
 • Aralık Grubu: 16 Aralık 2017

 

Gaziantep 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Mart Grubu: 04 Mart 2017
 • Nisan Grubu: 29 Nisan 2017
 • Temmuz Grubu: 29 Temmuz 2017
 • Kasım Grubu: 04 Kasım 2017

 

Kayseri 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Mart Grubu: 18 Mart 2017
 • Mayıs Grubu: 13 Mayıs 2017
 • Eylül Grubu: 07 Eylül 2017

 

Konya 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Şubat Grubu: 18 Şubat 2017
 • Nisan Grubu: 01 Nisan 2017
 • Temmuz Grubu: 08 Temmuz 2017
 • Ekim Grubu: 28 Ekim 2017

 

Malatya 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı ( Uzaktan Eğitim )

 

 • Şubat Grubu: 06 Şubat 2017

 

Trabzon 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

 

 • Mart Grubu: 25 Mart 2017
 • Eylül Grubu: 16 Eylül 2017
 • Aralık Grubu: 23 Aralık 2017

 

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Sonrası Bireysel Kazanımlar

 

1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;

 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yanma ve yangının tarifini bilir,
 • Yangına sebep olan faktörleri bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir,
 • Yangın yerindeki tehlikeleri bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını tanır ve kullanır,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları tanır ve kullanır,
 • Temiz hava solunum cihazını kullanır,
 • Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır,
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
 • Temel yangın eğitimi için program hazırlar,
 • Temel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar,
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır,
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,
 • Temel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar,
 • Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele temel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir,
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur,
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir,
 • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangınla mücadele ekibine eğitim verebilir,
 • Yangın risk analizi yapabilir,
 • Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

 

 Yangın Eğitici Eğitimi Sonrası Kurumsal Kazanımlar

 

1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;

 • Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
 • Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
 • Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
 • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 • Verim ve kalitenin artmasını,
 • Personelin öz güveninin artırılmasını,
 • Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

 

Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Süresi ve Şekli

 

Eğitim, örgün eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi 6 gündür (48 Saat). Eğitimlerimiz; Eğitici Eğitimi, Teori Eğitimi, Uygulama ve sınav olmak üzere üç aşamada yapılmaktadır

Eğitim Süresi: 6 Gün /48 Ders Saati

Eğitim Şekli : Örgün/Uzaktan Eğitim

Sınav Tarihi: Eğitimler sonunda Yapılacaktır

Sınav Şekli ve Türü: Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minumum 70 puan

Belgelendirme : Sertifika, Üniversite Onaylı

 

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifikası Kaydı İçin Gerekli Evraklar

 

 • Eğitim Kayıt Formu
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Yangın Eğitici Eğitiminin Ücreti

 

–  Yangın Eğitici Eğitiminin Fiyatı;  İstanbul İçin (1250,00 – TL + % 8 KDV ( 1350,00-TL )), Diğer İller İçin (1400,00 – TL + % 8 KDV ( 1512,00-TL ))

– Ayrıca 5 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan Gruplara indirim uygulanabilmektedir.

– Ödeme Seçenekleri: Nakit / Havale / EFT / Bankamatik

– Banka Bilgileri:  Banka Hesap bilgileri İçin Tıklayınız

 

yangın eğitici eğitimi veren üniversiteler, Yangın Eğitmenliği Eğitimi, 1.seviye yangın eğitici eğitimi, 1. seviye yangın eğitici eğitimi izmir, 2. seviye yangın eğitici eğitimi, 3. seviye yangın eğitici eğitimi, iş güvenliği eğitimi, iş sağlığı, yangın eğitici eğitimi ne işe yarar, yangın eğitici eğitimi veren üniversiteler, yangın eğitici eğitimi yönetmeliği, yangın güvenliği, yangın söndürme eğitici eğitimi, yangın söndürme eğitimi, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme, yangın eğitimini kimler verebilir, yangın eğitmeni nasıl olunur, yangın eğitmenliği sertifikası, yangın söndürme ankara, yangın eğitici eğitimi İstanbul, yangın eğitici eğitimi adana, yangın eğitici eğitimi izmir, yangın eğitici eğitimi kocaeli, yangın eğitici eğitimi sakarya, yangın eğitici eğitimi antalya, yangın eğitici eğitimi bursa, yangın eğitici eğitimi gaziantep, yangın eğitici eğitimi malatya, yangın eğitici eğitimi trabzon, yangın eğitici eğitimi samsun, yangın eğitici eğitimi kayseri, yangın eğitici eğitimi denizli, yangın eğitici eğitimi konya, yangın eğitici eğitimi aksaray, yangın eğitici eğitimi edirne, yangın eğitici eğitimi bolu, yangın eğitimini iş güvenliği uzmanı verebilir mi?, meb onaylı yangın eğitici eğitimi, 1. seviye yangın eğitici eğitimi izmir, iş güvenliği yangın eğitimi, temel yangın eğitimini kimler verebilir, yangın eğitici eğitimi istanbul, yangın eğitici eğitimi izmir, yangın eğitici eğitimi kocaeli, yangın eğitici eğitimi ne işe yarar, yangın eğitici eğitimi sakarya, yangın eğitimi geçerlilik süresi, yangın eğitimi kaç kişi olmalı, yangın eğitimi zorunluluğu, yangın eğitici eğitimi yönetmeliği, yangın eğitimini kimler verebilir, yangın eğitmeni nasıl olunur

error: Content is protected !!